งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 05, 2009, 02:29:16 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 1 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 1 (สูตรคูณ)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 05, 2009, 02:29:16 PM
เขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยรับค่าแม่สูตรคูณจากผู้ใช้งาน

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม
(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/lab11.png)

(http://www.uppicweb.com/x/i/iz/lab12.png)
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 1 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 1 (สูตรคูณ)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 21, 2011, 01:08:00 PM
การตรวจสอบการป้อนค่าที่เป็นตัวเลขสำหรับ VB2010
โค๊ด: [Select]
    Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
       'Chr(48) ถึง Chr(57) คือตัวเลข 0-9
       'Chr(8) คือ Back space
        If (Asc(e.KeyChar) < 48 Or Asc(e.KeyChar) > 57) and Asc(e.KeyChar) <>8 Then         
            e.Handled = True           
            MsgBox("ป้อนค่าแม่สูตรคูณที่เป็นตัวเลขได้เท่านั้น", vbOKOnly)
        End If
    End Sub
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 1 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 1 (สูตรคูณ)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 20, 2014, 09:09:09 AM
Standard ASCII Chart / ASCII Table - Hex to Decimal Code Conversion
(http://image.free.in.th/v/2013/ig/141020091056.jpg)

Extended ASCII Chart / ASCII Table - Hex to Decimal Code Conversion
(http://image.free.in.th/v/2013/io/141020091136.jpg)