งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 05, 2009, 02:31:26 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 2 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 2 (อ่านค่าสีตัวต้านทาน)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 05, 2009, 02:31:26 PM
เขียนโปรแกรมอ่านค่าสีตัวต้านทาน

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม
(http://www.beroux.com/products/resistor/resistor.png)

(http://www.moyerelectronics.com/FreeDownLoads/Resistor-s.jpg)

(http://www.synthdiy.com/files/2004/Color_Coder.png)
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 2
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 09, 2009, 02:15:25 PM
ตัวอย่างโค้ด
โค๊ด: [Select]
Option Explicit
Dim value As Long
Private Sub Combo1_Click()
  Label1.Caption = Combo1.ListIndex
End Sub
Private Sub Combo2_Click()
  Label3.Caption = Combo2.ListIndex
End Sub

Private Sub Command_Click()
  Form2.Show
End Sub

Private Sub Command1_Click()
  Label1.Caption = 0
End Sub
Private Sub Command2_Click()
  Label1.Caption = 1
End Sub

Private Sub Command3_Click()
  Label1.Caption = 2
End Sub

Private Sub Command4_Click()
  Label1.Caption = 3
End Sub
Private Sub Command5_Click()
  Label1.Caption = 4
End Sub

Private Sub Command6_Click()
  End
End Sub

Private Sub HS1_Change()
  LED1.Number = HS1.value
    If HS1.value < 1000 Then
        FLED1.LEDstate = 1
        FLED2.LEDstate = 0
    ElseIf HS1.value >= 1000 Then
        FLED1.LEDstate = 0
        FLED2.LEDstate = 1
    End If
End Sub

Private Sub Label1_Change()
  value = (Label1.Caption * 10 + Label2.Caption) * 10 ^ Label3.Caption
  Label4.Caption = value
End Sub
Private Sub Label2_Change()
  value = (Label1.Caption * 10 + Label2.Caption) * 10 ^ Label3.Caption
  Label4.Caption = value
End Sub
Private Sub Label3_Change()
  value = (Label1.Caption * 10 + Label2.Caption) * 10 ^ Label3.Caption
Label4.Caption = value
End Sub


Private Sub Label4_Change()
    If value > 1000000 Then
      Label4.Caption = Str(value / 1000000) + "Mega-Ohm"
    ElseIf value > 1000 Then
      Label4.Caption = Str(value / 1000) + "Kilo-Ohm"
    End If
End Sub

Private Sub List1_Click()
  Label2.Caption = List1.ListIndex
End Sub

Private Sub Picture1_Click()
  Label1.Caption = 0
End Sub
Private Sub Picture2_Click()
  Label1.Caption = 1
End Sub
Private Sub Picture3_Click()
  Label1.Caption = 2
End Sub
Private Sub Picture4_Click()
  Label1.Caption = 3
End Sub
Private Sub Picture5_Click()
  Label1.Caption = 4
End Sub

(http://www.uppic.net/is/2sample.png)
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 2
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 12, 2009, 04:17:42 PM
สีคงที่ใน VB

Constant      Description

vbBlack      Black.
vbRed      Red
vbGreen      Green
vbYellow      Yellow
vbBlue      Blue
vbMagenta   Magenta
vbCyan      Cyan
vbWhite      White
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 2
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 12, 2009, 04:19:47 PM
ตัวอย่างโค้ด (ห้อง E2)
โค๊ด: [Select]
Option Explicit
Dim value As Long
Private Sub Combo1_Click()
  Label2.Caption = Combo1.ListIndex
End Sub

Private Sub Command1_Click()
  Label1.Caption = 0
    Shape3.BackColor = Command1.BackColor
End Sub
Private Sub Command2_Click()
  Label1.Caption = 1
      Shape3.BackColor = Command2.BackColor
End Sub
Private Sub Command3_Click()
  Label1.Caption = 2
       Shape3.BackColor = Command3.BackColor
End Sub
Private Sub Command4_Click()
  Label1.Caption = 3
      Shape3.BackColor = Command4.BackColor
End Sub
Private Sub Command5_Click()
  Label1.Caption = 4
      Shape3.BackColor = Command5.BackColor
End Sub

Private Sub Command6_Click()
  End
End Sub

Private Sub Command7_Click()
  Form2.Show
End Sub

Private Sub Label1_Change()
  value = (Label1.Caption * 10 + Label2.Caption) * 10 ^ Label3.Caption
    If value > 1000000 Then
      value = value / 1000000
      Label4.Caption = Str(value) + " M-Ohm"
    ElseIf value > 1000 Then
      value = value / 1000
      Label4.Caption = Str(value) + " K-Ohm"
    Else
       Label4.Caption = Str(value) + " Ohm"
    End If
End Sub
Private Sub Label2_Change()
 value = (Label1.Caption * 10 + Label2.Caption) * 10 ^ Label3.Caption
    If value > 1000000 Then
      value = value / 1000000
      Label4.Caption = Str(value) + " M-Ohm"
    ElseIf value > 1000 Then
      value = value / 1000
      Label4.Caption = Str(value) + " K-Ohm"
    Else
       Label4.Caption = Str(value) + " Ohm"
    End If
End Sub
Private Sub Label3_Change()
 value = (Label1.Caption * 10 + Label2.Caption) * 10 ^ Label3.Caption
    If value > 1000000 Then
      value = value / 1000000
      Label4.Caption = Str(value) + " M-Ohm"
    ElseIf value > 1000 Then
      value = value / 1000
      Label4.Caption = Str(value) + " K-Ohm"
    Else
       Label4.Caption = Str(value) + " Ohm"
    End If
    End Sub
Private Sub List1_Click()
  Label3.Caption = List1.ListIndex
    If List1.ListIndex = 0 Then
      Shape5.BackColor = RGB(0, 0, 0)
    ElseIf List1.ListIndex = 1 Then
      Shape5.BackColor = RGB(200, 155, 40)
    ElseIf List1.ListIndex = 2 Then
      Shape5.BackColor = vbRed
    ElseIf List1.ListIndex = 3 Then
      Shape5.BackColor = RGB(255, 200, 45)
     ElseIf List1.ListIndex = 4 Then
      Shape5.BackColor = QBColor(14)
     ElseIf List1.ListIndex = 5 Then
      Shape5.BackColor = vbGreen
    End If
End Sub

Private Sub P1_Click()
  Label2.Caption = 0
End Sub
Private Sub P2_Click()
  Label2.Caption = 1
End Sub
Private Sub P3_Click()
  Label2.Caption = 2
End Sub
Private Sub P4_Click()
  Label2.Caption = 3
End Sub
Private Sub P5_Click()
  Label2.Caption = 4
End Sub