งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 20, 2009, 12:35:30 PM

หัวข้อ: ขั้นตอนการส่งงาน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 20, 2009, 12:35:30 PM
การส่งงานวิชาอินเตอร์เฟสต้องทำการส่ง 2 อย่างคือ
1. หน้าต่างของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ โดยการเซฟหน้าจอเฉพาะส่วนหน้าต่างแล้วนำไปฝากไว้ในเวปรับฝากเช่น www.uppic.net แล้วคัดลอกตำแหน่งภาพมาวางไว้ในเวปบอร์ดส่งงานโดยการใส่ภาพต้องกดปุ่มใส่ภาพแล้ววางตำแหน่งภาพที่คัดลอกมา
2. คัดลอกโค้ดโปรแกรม โดยต้องกดปุ่มใส่โค้ดแล้วถึงวางโค้ดได้
หัวข้อ: Re: ขั้นตอนการส่งงาน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 20, 2009, 12:41:41 PM
นาย.......
นาย.......
ห้อง E.....
(http://www.uppic.net/ih/habcd.png)
โค๊ด: [Select]
Option Explicit

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub

Private Sub HScroll1_Change()
  Shape1.BackColor = RGB(HScroll1.Value, HScroll2.Value, HScroll3.Value)
  Label2.Caption = HScroll1.Value
End Sub
Private Sub HScroll2_Change()
  Shape1.BackColor = RGB(HScroll1.Value, HScroll2.Value, HScroll3.Value)
  Label3.Caption = HScroll2.Value
End Sub
Private Sub HScroll3_Change()
  Shape1.BackColor = RGB(HScroll1.Value, HScroll2.Value, HScroll3.Value)
  Label4.Caption = HScroll3.Value
End Subหัวข้อ: Re: ขั้นตอนการส่งงาน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 20, 2009, 01:29:13 PM
(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/1.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/2.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/3.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/4.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/5.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/6.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/7.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/8.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/9.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/11.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/12.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/13.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/14.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/15.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/16.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/17.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/18.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/19.png)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/send/20.png)