งานที่มอบหมาย ครูประภาส

General Category => เพื่อนพ้องน้องพี่ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ สิงหาคม 11, 2010, 12:14:40 PM

หัวข้อ: สมาชิก ปวส. 2 ปีการศึกษา 2554 ห้อง E1
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 11, 2010, 12:14:40 PM
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student/D1-1-10-53.png)
นายกฤษดา  ประจวบมอญ
นายกิตติ  พันธุ์บุญ
นายเกียรติศักดิ์  หงษ์ไทย
นายโกวิท  มองฤทธิ์
นายจักรพันธ์  ชัยมงคล
นายจิตกร  กอสันเทียะ
นายชาตรี  ไฝชัยภูมิ
นางสาวณัฐวดี  สุทธาระชีวะศาสตร์
นายทนงศักดิ์  แซ่เตียว
นายทศพล  โพธิ์ราช
หัวข้อ: Re: สมาชิก ปวส. 2 ปีการศึกษา 2553 ห้อง D1
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 11, 2010, 12:20:01 PM
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student/D1-11-20-53.png)
นายทัศพล  ทิชัย
นายพายุ  ร่างเจริญ
นายเมธี  พันธุ์เสือ
นายเรืองศักดิ์  ช่วยนา
นายวัชราวุธ  สอนชัยภูมิ
นายวีรชน  เลขนอก
นายวุฒิชัย  เติมศักดิ์
นายวุฒิชัย  สนิทไทย
นายอำนาจ  พุทธา
นายเอกชัย  นิยมพันธ์