งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 01, 2014, 06:40:28 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 26 เขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ด้วยสวิตช์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 01, 2014, 06:40:28 PM
เขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ด้วยสวิตช์
ฟังก์ชั่นที่ใช้งาน
-pinMode() http://arduino.cc/en/Reference/PinMode (http://arduino.cc/en/Reference/PinMode)
-digitalRead() http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead (http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead)
-digitalWrite() http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite (http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite)
-delay() http://arduino.cc/en/reference/delay (http://arduino.cc/en/reference/delay)

โจทย์โปรแกรม
-เขียนโปรแกรมควบคุมการหมุนของมอเตอร์ด้วยสวิตช์ดิจิตอล
-โปรแกรมรายละเอียดพิเศษรายกลุ่ม (แจ้งให้ทราบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน)


วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้บอร์ด Arduino
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-26-01.png)

วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้ไอซี ATmega328 (ที่มี Boot Loader Arduino)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-26-02.png)

บริเวณใช้งานบอร์ดทดลอง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-26-03.png)

โมดูลสำเร็จรูป Motor Drive Module (L9110S)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-23-a.png)
http://www.arduinoall.com (http://www.arduinoall.com/product/168/motor-drive-module-l9110s)