งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 12:49:14 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 8 Cadsoft Eagle [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 1 (FullWaveReg.)]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 12:49:14 PM
[Download โปรแกรม]
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งวินโดว์แบบ 32 bit ดาวน์โหลดที่
http://www.mediafire.com/file/f52yocj45bhbjkc/CadSoft_Eagle_7.7_x86.rar/file (http://www.mediafire.com/file/f52yocj45bhbjkc/CadSoft_Eagle_7.7_x86.rar/file)
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งวินโดว์แบบ 64 bit ดาวน์โหลดที่
http://www.mediafire.com/file/2t8lv9yuddlgb96/CadSoft_Eagle_7.7_x64.rar/file (http://www.mediafire.com/file/2t8lv9yuddlgb96/CadSoft_Eagle_7.7_x64.rar/file)
เมื่อติดตั้งเสร็จให้คัดลอกโปรแกรมในโฟลเดอร์ patch ไปวางทับตัวโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว (หากไม่ดำเนินการจะวางอุปกรณ์เกินพื้นที่ฟรีไม่ได้)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. วงจรที่ใช้ในการออกแบบเป็นดังรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/1.png)

2. รายการอุปกรณ์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/2.png)

3. จัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ใน Schematic
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/3.png)

4. การเชื่อมต่อ (ใช้ Net ในการเชื่อมต่อสายเท่านั้น)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/4.png)

5. วัดระยะขอบปริ้นตามโจทย์ที่กำหนด (ใช้เลเยอร์ Dimension)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/5.png)

6. เลือกแสดงเฉพาะเลเยอร์ที่ใช้งาน (รายการเลเยอร์ใช้ตามรูป)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/6.png)

ึ7. จัดวางอุปกรณ์ตามความเหมาะสม (ตัวอย่างนี้กำหนดขนาดเป็น 1.5x2.0 นิ้ว)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/7.png)

8. ใช้ Line วางมุมปริ้นโดยใช้ขนาด 10mil และเลเยอร์ลายทองแดงด้านล่าง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/8.png)

9. ตั้งกฎการออกแบบ ค่าที่ใช้ตามรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/9.png)

10. ตั้งกฎการออกแบบ ค่าที่ใช้ตามรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/10.png)

11. ตั้งกฎการออกแบบ ค่าที่ใช้ตามรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/11.png)

12. ออกแบบอัตโนมัตขั้นตอนที่ 1 (ปิดการใช้งานลายทองแดงด้านบน)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/12.png)

13. เริ่มออกแบบอัตโนมัติ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/13.png)

14. เลือกรูปแบบการเดินอัตโนมัติที่ต้องการ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/14.png)

15. ปรับแต่งรูปแบบลายทองแดงให้สวยงาม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/15.png)

16. ผลการปรับแต่งลายที่เหมาะสมตามต้องการ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/16.png)

17. เขียนเส้นขอบเพื่อรอการถมลาย
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/17.png)

18. ถมลาย
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/18.png)

19. เปิดเลเยอร์เฉพาะที่ใช้ทำแบบเพื่อผลิต PCB (ใช้เลเยอร์ตามรูป)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/19.png)

20. เลือกพิมพ์เป็น pdf และเลือกพิมพ์เป็นสีดำตามรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/20.png)

21. ผลของไฟล์ pdf ที่ได้ พร้อมที่จะนำไปผลิต PCB ต่อไป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab8/21.png)
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 9 Sprint Layout คัดลอกลายปริ้น
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 07, 2016, 09:25:00 AM

กระบวนการเรียนรู้

บทบาทครู บทบาทนักเรียน
อธิบายส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้น ฟังและจดบันทึกความเข้าใจ
ทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมอธิบายเป็นขั้นตอน ทำตามครูไปพร้อม ๆ กัน หากมีข้อสงสัยให้ถามโดยทันที
มอบหมายงานเพื่อฝึกปฏิบัติ ดำเนินการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 9 Cadsoft Eagle (Automatic Rounter)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 01, 2019, 10:05:18 AM
xxx