งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 19, 2015, 09:54:04 AM

หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2015
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 19, 2015, 09:54:04 AM
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2015
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ในระดับ ป.ตรีให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำปริ้น (ทำเองหรือจะสั่งทำก็ได้) ครูได้ออกแบบลายปริ้นโดยปรับขนาดให้เป็น 6x4 นิ้ว เพื่อให้สามารถตัดแผ่นปริ้นขนาด 1 ตารางฟุตได้ 6 แผ่น โดยในลายปริ้นจะครอบคลุมงานหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 18 สัปดาห์และมีบางส่วนที่เป็นโมดูลสำเร็จรูปสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการศึกษาได้ รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป

(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/PCB-2015-1-a.jpg)

ตำแหน่งค่าตัวต้านทาน
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/PCB-2015-1-b.png)

ลายปริ้นสามารถดาน์โหลดได้ที่

http://www.mediafire.com/download/ovhi0cinbs8gyk4/Toner2015.pdf (http://www.mediafire.com/download/ovhi0cinbs8gyk4/Toner2015.pdf)

ลายปริ้นขนาด 6 นิ้ว x 4 นิ้ว (วัดขนาดก่อนทำปริ้น)

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้ได้ขนาด PCB ที่ถูกต้อง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/pagesetup.png)
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นแผงวงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 19, 2015, 10:35:09 AM
ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู


กรณีใช้กระดาษโฟโต้
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56 (http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56)

กรณีใช้กระดาษโบว์ชัวด์
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer (http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer)

เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้

เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นแผงวงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 19, 2015, 10:56:33 AM
รายการอุปกรณ์
web www.es.co.th
ลำดับที่รายการ   จำนวนตัว
11N5817-EIC  DIODE SCHOTTKY 1A/20V (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=35300433)1
2BC547  Transistor NPN (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=13603211)6
3CERAMIC DISC CAP 22pF/50V (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=15800352)2
4Crystal 16MHz (http://www.es.co.th/detail.asp?PROD=90000118)1
5DC Jack ขนาด 2.35mm. (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17101416)1
6DIODE BRIDGE RECTIFIER 1.5A (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=18300046)1
7Electrolytic Cap 1000uF/25V (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=56600589)1
8I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 28 PINS (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00712401)1
9I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 16 PINS (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00711188)1
10LED 7-SEGMENT 4 DIGIT COMMON CATHODE (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=01300749)1
11LED BAR, GRAPH 10 SEGMENT (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=01005214)1
12LED Round3 mm,150 mcd, Red Color (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=01002251)2
13NTC THERMISTOR (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17501547)1
14P.C.Board Socket 1x2 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00704207)8
15P.C.Board Socket 1x3 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00706301)2
16P.C.Board Socket 1x4 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00705702)1
17P.C.Board Socket 1x5 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00705533)1
18P.C.Board Socket 1x8 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00705877)3
19P.C.Board Socket 1x10 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00704398)1
20P.C.Board Socket 1x14 Pins Female Header (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00704327)1
21PHOTO CONDUCTIVE CELL (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=24600015)1
22POLYESTER FILM CAP 0.1UF/63V (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=19800338)2
23REGULATOR +5 VOLTS 1 AMP (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=13601688)1
24REGULATOR +3.3 VOLTS 0.8 AMP (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=07802362)1
25RESISTER NETWORK 1K-OHM 5PIN (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=15017886)1
26ROTARY POTENTIOMETER 10K (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=45300023)1
27SWITCH:50mA,TACT SWITCH,7.0mm (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17101049)9
28Buzzer (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=23700027)1
29DS18B20 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=06700549)1
30PIN HEADER CONNECTOR 40 PINS (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00711237)1
web www.arduinoall.com
ลำดับที่รายการ   จำนวนตัว
31P.C.Board Socket 1x6 Pins Female Header (http://www.arduinoall.com/product/475/2-54mm-1x6-6pin-gold-plated-single-row-straight-female-pin-header)1
32IC L293D Motor driver (http://www.arduinoall.com/product/574/ic-l293d-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-4-5-36vdc-600ma-l293d-dc-motor-driver-l293-ic)1
33IC Arduino ATMEGA328 with Bootloader (http://www.arduinoall.com/product/306/ic-atmega328p-pu-atmega328-microcontroller-dip28-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-bootloader)1
34LCD 16x2 (http://www.arduinoall.com/product/542/1602-lcd-yellowscreen-16x2-lcd-with-backlight-of-the-lcd-screen)1
35Breadbroad 170hole (http://www.arduinoall.com/product/251/breadboard-170-holes)1
36Servo motor (http://www.arduinoall.com/product/114/futaba-s3003-servo-motor-s3003-servo-motor-38g-s3003-standard-servo)1
37DC motor (http://www.arduinoall.com/product/587/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-smart-robot-car-gear-motor-with-tire-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-1120)1
38สายจั้ม (http://www.arduinoall.com/product/9/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-jumper-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84-65-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99)1
39Module USB to TTL (http://www.arduinoall.com/product/455/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-usb-ttl-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-arduino-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-usb-to-uart-cp2102-with-dtr-cts-pinout-ver3-0)1
40Module Relay (http://www.arduinoall.com/product/654/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1-channel-relay-5v-1-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-isolation-control-relay-module-shield-250v-10a)1
41Module Ultrasonic (http://www.arduinoall.com/product/176/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-ultrasonic-module-hc-sr04-distance-measuring-transducer-sensor)1
42Module keypad 3x4 (http://www.arduinoall.com/product/119/3x4-matrix-keypad)1
43Module Temperature & Humidity Sensor DHT22 (http://www.arduinoall.com/product/31/dht22-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5-dht22-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-arduino)1
44Module Display MAX7219  (http://www.arduinoall.com/product/460/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82-8-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-0-36quot-max7219-digital-tube-display-module)1
45Module LCD I2C Interface (http://www.arduinoall.com/product/157/1602-2004-lcd-adapter-plate-iic-i2c-interface-for-arduino)1
46Module XY Joystick (http://www.arduinoall.com/product/308/xy-joystick-module)1
47Module OLED LCD LED Display 128X64 (http://www.arduinoall.com/product/611/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5-oled-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-oled-lcd-led-display-module-128x64-0-96quot-blue-color-for-arduino)1
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นแผงวงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 26, 2016, 08:17:43 AM
..