งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => IOT : Internet of Thing (ESP8266, NodeMCU, WeMos D1 mini) => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 14, 2018, 11:32:29 AM

หัวข้อ: ลายปริ้นรุ่น "Mini IoT Training Board [V.2018.2]"
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 14, 2018, 11:32:29 AM
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น Mini [V.2018.2]
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับปริญญาตรี การจัดทำปริ้นให้นักศึกษาดำเนินการเอง(หรือจะสั่งทำก็ได้) ครูได้ออกแบบลายปริ้นในขนาดที่เล็กลงโดยเอาส่วนที่ใช้งานไม่บ่อย(หรือไม่ค่อยได้ใช้งาน)ออกไปเพื่อให้ต้นทุนในการสร้างบอร์ดน้อยที่สุดประหยัดที่สุด และได้ปรับเป็นเวอร์ชั่น 2018.2 ในส่วนเชื่อมต่อพอร์ตโดยให้เหลือเฉพาะส่วนที่เอาไปใช้งานได้เท่านั้นป้องกันการเชื่อต่อต่อผิดพอร์ต รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ลายปริ้นมีจุดจั๊มสาย 1 จุด (ทำการจั้มเฉพาะผู้ที่ทำแผ่นปริ้นหน้าเดียวเท่านั้น).
(http://www.praphas.com/PhotoForum/iot/mini-iot-board2/1.png)

ลายปริ้นเวอร์ชั่น 2018.2  ปรับให้ใช้คอนเน็คเตอร์เฉพาะส่วนที่นำไปใช้งานได้เท่านั้น

(http://www.praphas.com/PhotoForum/iot/mini-iot-board2/2.png)

ต้นแบบลายปริ้นสามารถเลือกทำได้ 2 แบบ
 1. ต้นแบบสำหรับวิธีการรีดผ่านกระดาษโฟโต้หรือกระดาษมัน
 2. ต้นแบบลายปริ้นสำหรับส่งร้านทั่วไปผลิตแบบใช้ดายฟิล์ม
https://drive.google.com/open?id=1MddpeTKk7zaraAZ16ERvHfxSr3fNOzzz (https://drive.google.com/open?id=1MddpeTKk7zaraAZ16ERvHfxSr3fNOzzz)


ไฟล์ Gerber สำหรับส่งโรงงานผลิตจำนวนมาก
 https://drive.google.com/file/d/18GNnl4IkvkZIbOnMak7b2yRot3uBe-AN/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/18GNnl4IkvkZIbOnMak7b2yRot3uBe-AN/view?usp=sharing)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/iot/mini-iot-board2/2-2.png)

แผ่นวงจรพิมพ์มีความยาว 4.0 นิ้วหรือ 10.16 cm (ต้องวัดขนาดก่อนทำปริ้น)
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้ได้ขนาด PCB ที่ถูกต้อง
-ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4
-ตั้งค่าการพิมพ์ดังรูป

(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/pagesetup.png)

ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู


กรณีใช้กระดาษโฟโต้
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56 (http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56)

กรณีใช้กระดาษโบว์ชัวด์
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer (http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer)

เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้.
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นรุ่น "Mini IoT Training Board [V.2018.2]"
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 14, 2018, 11:36:38 AM
รายการอุปกรณ์
web www.es.co.th
ลำดับที่รายการ จำนวนตัว
1LED ขนาด 3mm สีแดง (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=030200514)5
2สวิตช์กดติดปล่อยดับ (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=017101049)5
3Female Pin Header 2x2 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000704330)3
4Female Pin Header 1x2 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000704207)1
5Female Pin Header 1x3 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00706301)1
6Female Pin Header 1x4 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000705702)3
7Female Pin Header 1x6 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000712183)1
8Female Pin Header 1x8 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000705877)4
web www.arduinoall.com
ลำดับที่รายการ จำนวนตัว
1WeMos D1 mini (https://www.arduinoall.com/product/1072/wemos-d1-mini-nodemcu-wifi-esp-8266-nodemcu-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-pin-header)1
21x4Pins Female Header 90 degree (https://www.arduinoall.com/product/1646/1x4-pin-2-54mm-pin-90-degree-female-pin-header-connector)1
4OLED 0.96 (SSD1306) (https://www.arduinoall.com/product/611/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5-oled-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-oled-lcd-led-display-module-128x64-0-96-blue-color-for-arduino)1
5DHT11 (https://www.arduinoall.com/product/92/dht11-digital-temperature-and-humidity-sensor-dht11-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-50-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97)1
6สายจั้ม (http://www.arduinoall.com/product/9/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-jumper-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84-65-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99)1
7Breadbroad 170hole (http://www.arduinoall.com/product/251/breadboard-170-holes)1
9LCD 16x2 i2c (https://www.arduinoall.com/product/545/1602-lcd-yellow-screen-16x2-lcd-with-backlight-of-the-lcd-screen-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-i2c-interface)1
11สาย Micro usb ยาว 50 เซนติเมตร (https://www.arduinoall.com/product/1741/micro-usb-cable-50cm-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-micro-usb-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-50-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3)1
12Resistor 220 ohm 1/4W (https://www.arduinoall.com/product/548/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-220-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1-220r-1-4w-1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-10-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99)7
13Resistor 4.7 kilo-ohm 1/4W (https://www.arduinoall.com/product/531/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-4-7k-1-4w-metal-film-1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-10-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99)1
14Resistor 10 kilo-ohm 1/4W (https://www.arduinoall.com/product/527/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-10k-1-4w-metal-film-1-10-k-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-10-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99)2
15น็อตสกรู M3 ยาว 1cm Screw m3 nut (https://www.allnewstep.com/product/59/%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9-m3-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1cm-screw-m3-nut)4
16เสาน็อตไนลอน NUT Nylon M3 ขนาด 10mm (https://www.allnewstep.com/product/2549/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99-nut-nylon-m3-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10mm-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-1-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99)4
   
หากต้องการหาอุปกรณ์จากเวปอื่น ๆ
ในรายการข้างต้นสามารถหาได้ที่
ลำดับที่รายการ เวปไซต์
1WeMos D1 mini (https://www.arduinothai.com/product/821/wemos-d1-mini-esp8266-development-board)arduinothai
2OLED 0.96 (SSD1306) (https://www.arduinothai.com/product/179/oled-display-module-%E0%B8%BAblue-i2c-128x64-pixels-0-96)arduinothai
3DHT11 (https://www.arduinothai.com/product/29/dht11-digital-temperature-and-humidity-sensor)arduinothai
4สายจั้ม (https://www.arduinothai.com/product/585/jump-wire-pack-male-to-male-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-65-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99)arduinothai
5Breadbroad 170hole (https://www.arduinothai.com/product/703/bread-board-mini-170-holes-2)arduinothai
6LCD 16x2 i2c (https://www.arduinothai.com/product/493/1602-lcd-with-i2c-interface-yellow-screen)arduinothai
7สาย Micro usb (https://www.arduinothai.com/product/1256/micro-usb-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-0-5-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3)arduinothai
---------------------
1WeMos D1 mini (https://www.arduitronics.com/product/1055/wemos-d1-mini-free-pin-headers)arduitronics
2OLED 0.96 (SSD1306) (https://www.arduitronics.com/product/1289/oled-display-module-0-96-128x64-blue-color-i2c-interface)arduitronics
3DHT11 (https://www.arduitronics.com/product/28/digital-temperature-and-humidity-sensor-dht11)arduitronics
4สายจั้ม (https://www.arduitronics.com/product/529/65pcs-jump-wire-pack)arduitronics
5Breadbroad 170hole (https://www.arduitronics.com/product/443/syb-170-breadboard-170-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%94%E0%B8%B3-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1)arduitronics
6LCD 16x2 i2c (https://www.arduitronics.com/product/1472/1602-module-16x2-lcd-display-i2c-interface-green-yellow-screen)arduitronics
7สาย Micro usb (https://www.arduitronics.com/product/205/micro-usb-cable-30cm)arduitronics

และยังสามารถหาอุปกรณ์ในเวปไซต์อื่น ๆ ได้อีกเช่น
www.ioxhop.com
www.9arduino.com
www.micontechlab.com

หมายเหตุ OLED i2c 0.96" ต้องใช้แบบที่เรียงขา VCC-GND-SCL-SDA เท่านั้นเนื่องจากออกแบบลายปริ้นรองรับการเรียงขาแบบนี้ไว้


หัวข้อ: Re: ลายปริ้นรุ่น "Mini IoT Training Board [V.2018.2]"
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 14, 2018, 11:44:41 AM
(https://www.praphas.com/PhotoForum/iot/mini-iot-board2/4.jpg)

(https://www.praphas.com/PhotoForum/iot/mini-iot-board2/5.jpg)

(https://www.praphas.com/PhotoForum/iot/mini-iot-board2/6.jpg)
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นรุ่น "Mini IoT Training Board [V.2018.2]"
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 04, 2019, 01:35:27 PM
....