งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => IOT : Internet of Thing (ESP32) => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2019, 09:10:19 AM

หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น ESP32 [V.2019.1]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2019, 09:10:19 AM
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น ESP32 [V.2019.1]
  ลายปริ้นที่ใช้ในการศึกษาทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยบอร์ดทดลองนี้ใช้โมดูลที่ใช้ชิพ ESP32 รุ่นที่มีขาใช้งาน 30 ขา (รุ่น DOIT DevKit) ผู้สนใจที่จะทำปริ้นไว้ใช้งานสามารถจัดทำด้วยตนเองได้โดยครูได้ออกแบบให้เป็นลายวงจรเพรงหน้าเดียว (มีจุดจั้ม 2 จุด) มีรายละเอียดดังนี้

1. ลายวงจรที่ใช้งาน
(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/1.png)

2. ลายปริ้นที่จัดทำขึ้นเองจะต้องจั้ม 2 จุดดังรูป และไม่มีตัวเก็บประจุลดสัญญาณเบาซ์ (คร่อมสวิตช์)
(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/2.png)

3. ลายปริ้นที่สั่งทำจากโรงงานเป็นปริ้น 2 ด้าน โดยด้านบนเป็นลายในส่วนที่จั้มดังนั้นเมื่อใช้ปริ้นนี้ไม่ต้องจั้มอีกครั้ง และปริ้นนี้สามารถลงอุปกรณ์ที่เป็นตัวเก็บประจุลดสัญญาณเบาซ์ (คร่อมสวิตช์) ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุผิวหน้า
(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/3.png)

4. ตำแหน่งของตัวเก็บประจุลดสัญญาณเบาซ์ (คร่อมสวิตช์) ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุผิวหน้า
(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/4.png)

ต้นแบบลายปริ้นสามารถทำด้วยต้นเองได้โดยวิธีการรีดผ่านกระดาษโฟโต้หรือกระดาษมัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1wcugiISXGf78Fvvjpd29tza_SpuGCJdU/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/1wcugiISXGf78Fvvjpd29tza_SpuGCJdU/view?usp=sharing)

แผ่นวงจรพิมพ์มีขนาด 3.2x5.5 นิ้ว โดยการวัดให้ใช้ไม้โปรวัดนิ้วด้านองศา(1 นิ้วมี 10 ช่อง) ก่อนทำต้องวัดขนาดให้ถูกต้องก่อนทำปริ้นเนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดจากการตั้งค่าการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้ได้ขนาด PCB ที่ถูกต้อง
-ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4
-ตั้งค่าการพิมพ์ดังรูป

(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/pagesetup.png)

ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู


กรณีใช้กระดาษโฟโต้
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56 (http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56)

กรณีใช้กระดาษโบว์ชัวด์
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer (http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer)

เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
หัวข้อ: Re: ...
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2019, 09:10:30 AM

รายการอุปกรณ์

www.es.co.th
ลำดับที่รายการจำนวนตัว
10.1uF2
20.1uF(SMD)5
31uF1
4470uF1
51N40021
6BC5471
7Female Pin Header1x121
8Female Pin Header1x27
9Female Pin Header1x33
10Female Pin Header1x41
11Female Pin Header1x52
12Female Pin Header1x81
13Female Pin Header1x91
14Pin Header Connector 40 Pins1
15LDR1
16LED3mm9
17RELAY-FTR-F3AA0051
18Tactile Switches5
19Terminal Box 2 Pin1

รายการอุปกรณ์

www.arduinoall.com
ลำดับที่รายการจำนวนตัว
1Resistor 220 (ใช้งาน 9 ตัว)1 แพค
2Resistor 10k(ใช้งาน 3 ตัว)1 แพค
3Resistor 1k (ใช้งาน 2 ตัว)1 แพค
4Resistor 4k7 (ใช้งาน 2 ตัว)1 แพค
5Female Pin Header1x152
6Female Pin Header 1x4-901
7Trim POT-3386P1
8OLED 128x64 0.96"1
9LCD i2c 16x21
10MAX7219 7-segment 8 digit1
11DHT111
12DS18B201
13BreadBoard 1701
14ESP32 DOIT DevKit1
หมายเหตุ
1. ตัวต้านทานจาก ArduinoALL จัดแพคไว้ 10 ตัวต่อ 1 แพค
2. จุดจ่ายไฟ (5V, 3.3V, GND) ใช้ Female Header 1x3 กับ  Pin Header ตัดเอา 3 ขา แล้ววางคู่กัน ดังรูป
(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/5.jpg)
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น ESP32 [V.2019.1]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2019, 01:35:18 PM
ESP32 DOIT DevKit สั่งจากต่างประเทศ
จะได้ราคาถูกกว่าในไทย แต่จะใช้เวลานานกว่าค่อนข้างมากโดยปกติไม่เกิน 15 วัน สามารถสั่งผ่าน Shopee ได้ที่
https://shopee.co.th/Official-DOIT-ESP32-Development-Board-WiFi-Bluetooth-Ultra-Low-Power-Consumption-Dual-Core-ESP-32-ESP-32S-ESP-32-Similar-i.59553004.1486438240 (https://shopee.co.th/Official-DOIT-ESP32-Development-Board-WiFi-Bluetooth-Ultra-Low-Power-Consumption-Dual-Core-ESP-32-ESP-32S-ESP-32-Similar-i.59553004.1486438240)
หัวข้อ: Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น ESP32 [V.2019.1]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2019, 01:35:31 PM
ตัวอย่างการประกอบลงแผ่น PCB (แผ่นวงจรสั่งโรงงานผลิต)
(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/6.jpg)

(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/7.jpg)

(https://www.praphas.com/PhotoForum/ESP32/PCB-V2019/8.jpg)

หัวข้อ: Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น ESP32 [V.2019.1]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2019, 01:35:44 PM
...