งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2019, 12:32:12 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 13 Cadsoft Eagle [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 6 (TDA2030 Amp.)]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2019, 12:32:12 PM
Cadsoft Eagle [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 6]

งานครั้งนี้เป็นการออกแบบลายวงจรพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Cadsoft Eagle เพื่อเพิ่มความชำนาญโดยโจทย์ต้นแบบเป็นดังรูป
ข้อกำหนดในการออกแบบในครั้งนี้ให้ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์มีขนาดไม่เกิน 1500x2000 mil
ออกแบบเป็นปริ้นหน้าเดียว อนุญาตให้มีจุดจั้มได้ไม่เกิน 4 จุด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab13/1.png)
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 13 Cadsoft Eagle [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 6 (TDA2030 Amp.)]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2019, 12:32:42 PM

กระบวนการเรียนรู้

บทบาทครู บทบาทนักศึกษา
อธิบายข้อปฏิบัติ และหลักการออกแบบ ฟังและจดบันทึกความเข้าใจ
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการออกแบบ (งานครั้งนี้ครูไม่ทำเป็นตัวอย่างโดยให้นักศึกษาออกแบบด้วยตนเอง) ดำเนินการออกแบบตามโจทย์ที่กำหนด หากมีข้อสงสัยให้ถามครูทันที
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 13 Cadsoft Eagle [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 6 (TDA2030 Amp.)]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2019, 12:35:08 PM
แนวทางการจัดวางเป็นดังรูป (นักศึกษาสามารถจัดวางในรูปแบบอื่นได้ตามความต้องการ)
รูยึดอนุโลมให้ใช้ Hole ที่วางในโปรแกรม Board โดยตรงและให้ใช้ขนาดใหญ่สุดที่มีให้เลือก (3.2mm)

(http://www.praphas.com/PhotoForum/pcbdesign/lab13/2.png)