งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ธันวาคม 21, 2019, 11:44:50 AM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 9[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-2 (ฺBridge Regulator)]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 21, 2019, 11:44:50 AM
การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ KiCAD หากจำขั้นตอนการใช้งานยังไม่ได้ให้กลับไปศึกษาในงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0 (https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0)
งานครั้งนี้เมื่อทำเสร็จจะได้วงจรดังรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/6.png)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. โจทย์วงจรดังรูป ในการใช้งานจริงผู้ออกแบบต้องหาขนาดของอุปกรณ์ (FootPrint)แต่ละตัวให้ครบก่อนการออกแบบ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/1.png)

2. เขียนผังวงจรจะได้ดังรูป (ไดโอดบริดจ์ต้องเลือกชนิดที่ขา 1 เป็นขาบวกและขา 3 เป็นขาลบ ตามที่อุปกรณ์ที่ใช้จริง)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/2.png)

3. ส่งค่าไปยังโปรแกรมออกแบบ PCB จะได้ดังรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/3.png)

4. จัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม  (วางในตำแหน่งที่ลายลายปริ้นง่ายมากที่สุด โดยสังเกตจากลาย net ไม่ให้ไขว้กันมากเกินไป) และกำหนดขนาด PCB ให้มีค่าเท่ากับ 1.0x1.5 นิ้ว
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/4.png)

5. แนวทางการเดินลาย มีขั้นตอนคือ
  - เดินเส้นหลัง
  - เทพื้นในบริเวณที่กำหนด (Add Filled zones )
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/5.png)

6. เมื่อให้แสดงผลการจัดวางแบบ 3 มิติ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/6.png)

ึ7. ดำเนินการ Plot ให้เป็นไฟล์ pdf เพื่อพร้อมที่จะทำ PCB ด้วยเทคนิค Toner transfer
(http://www.praphas.com/PhotoForum/KiCAD/kicadEx2/7.png)
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 9[V2] KiCAD [การใช้งานโปรแกรมออกแบบ PCB-2]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 21, 2019, 11:45:35 AM

กระบวนการเรียนรู้

บทบาทครู บทบาทนักศึกษา
อธิบายข้อปฏิบัติ และหลักการออกแบบ ฟังและจดบันทึกความเข้าใจ
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการออกแบบ (งานครั้งนี้ครูไม่ทำเป็นตัวอย่างโดยให้นักศึกษาออกแบบด้วยตนเอง) ดำเนินการออกแบบตามโจทย์ที่กำหนด หากมีข้อสงสัยให้ถามครูทันที
หัวข้อ: Re: งานครั้งที่ 9[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-2 (ฺBridge Regulator)]
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020, 10:14:47 PM
..