แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 39
1
  การสร้างอุปกรณ์ใหม่ที่เป็นตัวถังอุปกรณ์ (Footprint) เพื่อให้ออกแบบลายวงจรพิมพที่ต้องการจากงานที่ผ่านมาในงานครั้งที่ 13 เป็นการวาดขึ้นตามขนาดที่ระบุในดาต้าชีตซึ่งเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก สำหรับงานในครั้งนี้เป็นการสร้างตัวถังที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีวิธีการสร้างที่ง่ายโดยไม่ต้องวาดขึ้นด้วยตนเองแต่จะใช้รูปร่างที่มาจากไฟล์ด่ต้าชีตที่เป็นไฟล์ pdf (โดยรูปร่างต้องเป็นแบบเวกเตอร์) เมื่อสร้างอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนำไปออกแบบลายวงจรจำเป็นต้องใช้ความรู้บางอย่างอาจต้องใช้ความรู้เบื้องต้นของการใช้งานโปรแกรม KiCad หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0

   งานในครั้งนี้เมื่อออกแบบเรียบร้อยจะเป็นดังรูป (สามารถจัดวางอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ)


งานครั้งนี้ต้องสร้างอุปกรณ์ดังนี้
1. 7 segment เบอร์ LTC-4727 (Symbol Library)
2. 7 segment เบอร์ LTC-4727 (Footprint)

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วงจรที่ใช้ในการออกแบบ


2. รูปร่างของตัวอุปกรณ์ที่ต้องการสร้าง ทำการเขียนโครงร่างการจัดวางขาให้เหมาะสม (ง่ายต่อการเขียนวงจร) โดยดูรายละเอียดจากดาต้าชีต ในที่นี้จัดวางตำแหน่งดังรูป


3. คลิกเมนู Preferences แล้วคลิกที่ Manage Symbol Libraries... (เรียกไฟล์ไลบรารี่เก่ามาสร้างเพิ่ม)


4. เรียกไฟล์ไลบรารี่เก่า (หากต้องการสร้างใหม่ให้กลับไปศึกษางานครั้งที่ 13)


5. รายการไฟล์ไลบรารี่เก่าที่เพิ่มเข้าโปรแกรม


6. เข้าโปรแกรมวาดผังวงจร แล้วคลิกแก้ไข/สร้างอุปกรณ์


7. ไลบรารี่จะเพิ่มเข้าในรายการ


8. คลิกสร้างอุปกรณ์ เลือกไลบรารี่ที่ต้องการบันทึก


9. ใส่ชื่ออุปกรณ์ ตัวอักษรนำหน้า และคุณสมบัติอื่น ๆ ของอุปกรณ์


10. สร้างกรอบตัวถังอุปกรณ์ (โดยประมาณก่อน สามารถปรับทีหลังได้)


11. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบ เลือกสีพื้น (หากต้องการ)


12. คลิกไอคอนวางขาอุปกรณ์ ใส่ชื่อ, เลขขา, ชนิดของขา(ดูจากดาต้าชีพว่าเป็นขาแบบใด) ทำให้ครบทุกขา ทำการขยับ จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม (การวางขาให้ตั้งค่า grid ไว้ที่ 50 mil)


13. เมื่อดำเนินการเสร็จจะเป็นดังรูป


14. เช้าเวปไซต์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ค่าไฟล์ดาต้าชีต ซึ่งจะใช้โปรแกรม Inkscape ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี สามารถหาได้โดยค้นหาจากกูเกิล


15. รันโปรแกรม Inkscape ทำการเปิดไฟล์ดาต้าชีตของ LTC-4727 (ผู้ออกได้ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว) ระบุหน้าที่ต้องการเปิด (หน้าที่มีรูปตัวถัง)


16. คลิกที่รูปแล้วทำการ Ungroup ดังรูป


17. ทำการลบส่วนที่ไม่ต้องการออกให้เหลือส่วนที่เป็นตัวถังอย่างเดียว


18. ลากครอบทั้งหมดทำการ Group ดังรูป


19 กำหนดขนาดให้ตรงกับที่ระบุในด้าต้าชีต


20. บันทึกไฟล์เป็นชนิด *.dxf


21. กำหนดหน่วยเป็น mm


22. กลับไปให้คอนโทรลพาเนล คลิกเมนู Manage Footprint Libraries...


23. เปิดไฟล์ Footprint ไลบรารี่ที่เคยสร้างไว้เพื่อสร้างตัวถังเพิ่ม


24. คลิกไอคอนสร้าง/แก้ไข Footprint


25. คลิกสร้างตัวถังใหม่ พร้อมกำหนดชื่อตัวถัง


26. ทำการนำเข้าไฟล์ dxf ที่สร้างในขั้นตอนข้างต้น


27. กำหนดขนาดเส้นและเลเยอร์ที่ต้องการดังรูป28. ทำการจัดวาง พร้อมวาง PAD ในตำแหน่งที่ถูกต้องดังรูป


29. เข้าเวป 3dcontentcentral ค้นหา LTC-4727 ทำการดาวน์โหลดไฟล์ STEP ดังรูป
https://www.3dcontentcentral.com/download-model.aspx?catalogid=171&id=725825


30. กลับมาที่โปรแกรมสร้างตัวถังคลิกที่ไอคอนดังรูป


31. คลิกที่ 3D Settings


32. เปิดไฟล์ STEP พร้อมปรับตำแหน่งให้รูป 3D ตรงตำแหน่ง


33. กลับไปที่โปรแกรมสร้าง/แก้ไข อุปกรณ์ เพิ่มตัวถัง


34. ไปที่โปรแกรมวาดผังวงจร ทำการอุปกรณ์ต่าง ๆ เริ่มจาก LTC-4727 ดังรูป


35. วางตัวต้านทานพิมพ์ R


36. วางทรานซิสเตอร์พิมพ์ BC547


37. คอนเน็คเตอร์ขนาด 1x8


38. คอนเน็คเตอร์ขนาด 1x2


39. คอนเน็คเตอร์ขนาด 1x1


40. รูยึด PCB


41. กราวด์ของวงจร


42. เชื่อมต่อวงจร


43. ทำการ Annotate


44. กำหนดตัวถัง


45. ตัวถังของอุปกรณ์แต่ละตัว


46. สร้างไฟล์ Netlist


47. เปิดโปรแกรมออกแบบลายปริ้น


48. โหลดไฟล์ Netlist จากขั้นตอนที่ 46


49. ผลที่ได้ เคลื่นย้ายวางกลางแผ่นออกแบบ


50. จัดวางที่เหมาะสม (ที่สามารถออกแบบลายง่าย)

 
51. เดินลายปริ้น ปรับเส้นให้ได้ตามต้องการ


52. ทดลองดูมุมมอง 3D ว่าเหมาะสมตามต้องการหรือไม่


53. เตรียมการสร้างไฟล์ที่เป็นไฟล์ pdf เพื่อนำไปสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ ขั้นตอนการกำหนดเป็นดังรูป


54. เปิดไฟล์ pdf ที่ได้ดูผลที่ได้


55. กำหนดจุดเริ่มต้นของแบบเพื่อสร้างไฟล์ Gerber


56. สั่งสร้างไฟล์ Gerber โดยกำหนดดังรูป


57. สร้างไฟล์เจาะรู


58. กำหนดรายละเอียดการเจาะรู


59. ทำการ zip ไฟล์ที่ได้ทั้งหมด


60. เข้าเวปไซต์เพื่อทดสอบไฟล์ gerber
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html


61. ผลที่ได้


62. ดูผลลายวงจรด้านบน


63. ดูผลลายวงจรด้านล่าง

2

รายการอุปกรณ์ (คลิกที่รายการเพื่อสั่งซื้อได้)

www.es.co.th
ลำดับที่รายการจำนวนตัว
10.1uF6
21uF1
3470uF1
41N40021
5BC5471
6Female Pin Header1x121
7Female Pin Header1x27
8Female Pin Header1x33
9Female Pin Header1x41
10Female Pin Header1x52
11Female Pin Header1x81
12Female Pin Header1x91
13Pin Header Connector 40 Pins1
14LDR1
15LED3mm9
16RELAY-FTR-F3AA0051
17Tactile Switches5
18Terminal Box 2 Pin1

รายการอุปกรณ์

www.arduinoall.com
ลำดับที่รายการจำนวนตัว
1Resistor 220 (ใช้งาน 9 ตัว)1 แพค
2Resistor 10k(ใช้งาน 3 ตัว)1 แพค
3Resistor 1k (ใช้งาน 2 ตัว)1 แพค
4Resistor 4k7 (ใช้งาน 2 ตัว)1 แพค
5Female Pin Header1x152
6Female Pin Header 1x4-901
7Trim POT-3386P1
8OLED 128x64 0.96"1
9LCD i2c 16x21
10MAX7219 7-segment 8 digit1
11DHT111
12DS18B201
13BreadBoard 1701
14ESP32 DOIT DevKit1
หมายเหตุ
1. ตัวต้านทานจาก ArduinoALL จัดแพคไว้ 10 ตัวต่อ 1 แพค
2. จุดจ่ายไฟ (5V, 3.3V, GND) ใช้ Female Header 1x3 กับ  Pin Header ตัดเอา 3 ขา แล้ววางคู่กัน ดังรูป

สามารถเลือกซื้อชนิดที่มีสีที่แตกต่างแล้วตัดมาใช้งานได้ดังรูปบอร์ดทดลองข้างต้น

3
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT รุ่น ESP32 [V.2019.2]
  ลายปริ้นที่ใช้ในการศึกษาทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยบอร์ดทดลองนี้ใช้โมดูลที่ใช้ชิพ ESP32 รุ่นที่มีขาใช้งาน 30 ขา (รุ่น DOIT DevKit)


มีรายละเอียดดังนี้
1. ลายวงจรของบอร์ดทดลอง


3. ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์*ได้ปรับย้ายตำแหน่งตัวเก็บประจุ 2 ตัวด้านบนเพื่อหลบการเกยของขอบ LCD i2c ที่นำมาเสียบลงบอร์ด

4. ไฟล์ต้นแบบสำหรับส่งโรงงานผลิต (Gerber File) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1y2HR90ZAfJMw-Tb7ZrXVZm7amqmicvBD/view?usp=sharing
ขนาด PCB สำหรับกำหนดค่าตอนสั่งผลิตมีขนาด 81.28x139.10 mm หรือขนาด 3.2x5.5 inch

5. การจัดวางอุปกรณ์ในบอร์ดทดลองตำแหน่งต่าง ๆ


ุ6. การต่อพ่วงกับตัวแสดงผลแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบคอนเน็คเตอร์รองรับไว้
4
  การออกแบบวงจรพิมพ์ในหลาย ๆ ครั้งตัวอุปกรณ์ที่ให้มากับโปรแกรมไม่มีตามที่ต้องการ จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งาน งานครั้งนี้เป็นการฝึกการออกแบบลายวงจรที่ตัวอุปกรณ์ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งาน ความรู้บางอย่างอาจต้องใช้ความรู้เบื้องต้นของการใช้งานโปรแกรม KiCad หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0

   งานในครั้งนี้การจัดวางอุปกรณ์ให้แต่ละตัวอุปกรณ๋มีความห่างไม่เกิน 200mil โดยตัวอย่างการจัดวางเป็นดังรูป (สามารถจัดวางอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ)


งานครั้งนี้ต้องสร้างอุปกรณ์ดังนี้
1. ไอซี LM3915 (Symbol Library) แต่ใช้ตัวถัง (Footprint) ที่มีมาแล้วในตัวโปรแกรมที่เป็นไอซี 18 ขาแบบ DIP
2. โพเทนธิโอมิเตอร์ โดยตัวอุปกรณ์โปรแกรมวาด Schemaic มีมาให้แล้วแต่ตัวถัง (Footprint) 3362P ต้องสร้างขึ้นมาใหม่

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วงจรและขนาดของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ


2. เปิดโปรแกรม KiCad แล้วสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่ ทำการเปิดโปรแกรมส่วนของการเขียนวงจร โดยเริ่มกดไอคอนวางอุปกรณ์เมื่อตรวจสอบตัวอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วพบว่าไอซี LM3914 หรือ LM3915 ไม่มีให้ใช้งานจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใช้งาน เขียนโครงร่างการจัดวางขาให้เหมาะสม (ง่ายต่อการเขียนวงจร) โดยดูรายละเอียดจากดาต้าชีต ในที่นี้จัดวางตำแน่งดังรูป


3. คลิกไอคอนสร้าง/แก้ไขตัวอุปกรณ์ Symbols


4. สร้างไลบรารี่ใหม่เพื่อให้เก็บตัวอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน ไม่ปนกับอุปกรณ์ที่ให้มากับโปรแกรม


5. ตัวชื่อไฟล์ไลบรารี่ (ชื่อไฟล์จะเป็นขึ้นชื่อไลบรารี่ในโปรแกรมด้วย)


6. เลือกว่าต้องการให้แสดงไลบรารี่ที่สร้างขึ้นเฉพาะโปรเจคนี้ (หรือทุกโปรเจคที่จะสร้างขึ้นในอนาคต)


7. ชื่อไลบรารี่ที่สร้าขึ้นจะปรากฎขึ้นในรายการ


8. คลิกไอคอนเพื่อสร้างอุปกรณ์ใหม่


9. เลือกไลบรารี่ที่จะใช้เก็บตัวอุปกรณ์


10. ใส่ชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ พร้อมคุณสมบัติอื่น ๆ ดังรูป (ไอซี LM3914 และ LM3915 การจัดเรียงขาเหมือนกัน)


11. สร้างกรอบตัวถังอุปกรณ์ (โดยประมาณก่อน สามารถปรับทีหลังได้)


12. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบ เลือกสีพื้น (หากต้องการ)


13. คลิกไอคอนวางขาอุปกรณ์ ใส่ชื่อ, เลขขา, ชนิดของขา(ดูจากดาต้าชีพว่าเป็นขาแบบใด) ทำให้ครบทุกขา ทำการขยับ จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม


14. ดับเบิลคลิกในบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ คลิกตำแหน่งดังรูปเพื่อเลือกตัวถัง (Footprint)


15. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ทำการเลือกตัวถังที่ต้องการแล้วดับเบิลคลิกที่ตัวตัวนั้น ๆ


16. ผลจะเป็นดังรูป


17. ทำการบันทึก (หากยังไม่บันทึกจะมี * ขึ้นท้ายตัวอุปกรณ์)


ดำเนินการวางตัวอุปกรณ์ ซึ่งการค้นหามีดังนี้
18. กลับมาที่โปรแกรมวาดผังวงจร ทำการวางอุปกรณ์(วางอุปกรณ์ชนิดละ 1 ตัวก่อน)


18.1 ตัวต้านทาน (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


18.2 LED (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


18.3 ตัวต้านทานปรับค่าได้ ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


18.4 ไฟเลี้ยง (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


18.5 กราวด์ (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


18.6 ไอซี LM3914 (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


18.7 คอนเน็คเตอร์สำหรับต่อสายไฟ ค้นจากรายการดังรูป


18.8 รูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ ค้นจากรายการดังรูป


19. หลังจากวางอุปกรณ์ในแต่ละชนิดอย่างละ 1 ตัวในขั้นตอนที่ 18 จะได้ดังรูป20. ทำการจัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับวงจรต้นแบบ อุปกรณ์ชนิดใดที่ต้องใช้มากกว่า 1 ตัวให้ใช้การ copy
คีย์ลัดสำหรับการจัดวางอุปกรณ์เพื่อให้การใช้งานรวดเร็วขึ้น
เอาเมาส์วางลอยบนตัวอุปกรณ์แล้วใช้คีย์...
   M (Move) เพื่อเลื่อนตำแหน่งการอุปกรณ์
   R  (Rotage) หมุนตัวอุปกรณ์ (สามารถกด m แล้ว r เพื่อเลื่อนตำแหน่งและหมุนก่อนคลิกวางได้)
   C (Copy) คัดลอกอุปกรณ์ หรือบางครั้งหลายคนเรียกว่าการแยกร่าง ใช้ในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันหลายตัว


21. คลิกไอคอนสำหรับเชื่อมต่อสาย ทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วดังรูป


22. ทำการใส่เลขลำดับของอุปกรณ์ โดยคลิกที่ไอคอน Annotate...


23. คลิกไอคอนกำหนดค่าฟุตปริ้นของอุปกรณ์ในแต่ละตัว


24. เลือกตัวถังของอุปกรณ์แต่ละตัว จะพบว่าตัวถังของตัวต้านทานปรับค่าได้ (3362P) ไม่มีให้ใช้งาน จำเป็นต้องสร้างใหม่


25. เมื่อหาข้อมูลขนาดจากดาต้าชีตของ 3362P จะเป็นตามรูป

*จากขนาดตามดาต้าชีต เขียนโครงร่างขนาดคร่าว ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบตัวถังดังรูป โดยใช้หน่วย mil (1000 mil เท่ากับ 1 in)


26. คลิกไอคอนสร้าง/แก้ไขตัวถัง (Footprint)


27. กดสร้างไฟล์ไลบรารี่ตัวถังใหม่


28. ตั้งชื่อไฟล์ (ชื่อไฟล์จะเป็นชื่อไลบรารี่ในรายการ)


29. เลือกว่าต้องการให้แสดงเฉพาะโปรเจคปัจจุบัน หรือทุกโปรเจค


30. จะปรากฎชื่อไลรารี่ชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ขึ้นในช่องรายการ


31. คลิกสร้างถัวถัง


32. ตั้งชื่อตัวถังที่กำลังจะสร้าง


33. ตั้งค่าหน่วยการวัดและค่ากริดให้เหมาะสมกับการออกแบบ


34. เข้าเมนูเพื่อแก้ไขค่าเริ่มต้นของเส้น


35. กำหนดให้เส้นสำหรับการวาดเป็น 10 mil


36. คลิกเลเยอร์สกรีนด้านบน คลิกไอคอนวาดตัวถัง ทำการวาดตัวถัง


37. คลิกวางจุดต่อ (PAD) เปลี่ยนหน่วยเป็น mm ทำการวางจุดต่อแล้วดับเบิลคลิกที่จุดต่อเพื่อแก้ไขค่า โดยรูขาจะให้โตกว่าขนาดขา 0.1mm จากดาต้าชีตขนาดคือ 0.46mm หรือประมาณ 5mm ดังนั้นรูจึงต้องใช้ขนาด 0.6mm


38. ทำการวาดตัวถัง วางจุดต่อ โดยให้ขนาดตรงกับดาต้าชีตที่กำหนด สามารถใช้เครื่องมือวัดระยะเพื่อตรวจสอบได้ดังรูป


39. เมื่อทำเสร็จจะได้ดังรูป


40. ทำการบันทึก โดยโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างถามว่าต้องการบันทึกลงในไลบรารี่ใด ให้เลือกไลบรารี่ที่เพิ่งสร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ผ่านมา


หากต้องการให้ตัวถังแสดงเป็นภาพ 3D

41. เข้าเวปไซด์แจกไฟล์ 3D แล้วลงทะเบียนเข้าใช้งาน พิมพ์ในช่องค้นหา
https://www.3dcontentcentral.com

ลิงค์ดาวน์โหลด (สามารถหาตัวอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ)
https://www.3dcontentcentral.com/download-model.aspx?catalogid=171&id=416213

42. เลือกชนิดไฟล์เป็น step ทำการดาวน์โหลด (ต้องล็อกอินก่อนถึงจะดาวน์โหลดได้)


43. คลิกไอคอนกำหนดคุณสมบัติ


44. จะปรากฎดังรูป


45. คลิกเลือกไฟล์ 3D ที่ดาวน์โหลดมา (อาจมีการปรับตำแหน่งบ้าง)


46. คลิกไอคอนกำหนดฟุตปริ้น


47. ตัวไอซีเลือกจากไลบรารี่ที่สร้างขึ้น


48. รายการฟุตปริ้นทั้งหมดเป็นดังรูป


49. สร้างไฟล์ NetList


50. คลิกไอคอนเปิดไฟล์ PCB


51. ดำเนินการจัดวางและเดินลายเบื้องต้น (หากจำไม่ได้ให้กลับไปทบทวนงานก่อนหน้านี้)
   -โหลดไฟล์ Netlist
   -จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม
   -เดินลาย


52. เพิ่มขนาดลายทองแดงด้วย polygon และใส่ข้อความกำกับด้านลายทองแดง


53. ทดลองดูภาพ 3D


หากต้องการให้ตัวถัง LED ให้เป็น 3D แบบอื่น ๆ

54. เข้าเวปไซต์ข้อที่ 41 ค้นหาและดาวน์โหลด

ลิงค์ดาวน์โหลด (สามารถหาตัวอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ)
https://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=120691
https://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=120692
https://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=381263

55. ดับเบิลคลิกที่ตัว LED ที่ต้องการแก้ไขภาพ 3D


56. คลิกลบภาพ 3D เดิมออกก่อน แล้วโหลดไฟล์ภาพ 3D ใหม่ที่ดาวน์โหลดไว้เข้ามา


57. หากตำแหน่งภาพที่ตรงกับแบบให้ปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง


58. แสดงภาพ 3D หลังจากที่เป็นครบทุกตัวตามต้องการ


สร้างต้นแบบสำหรับทำปริ้นด้วยตัวเอง

59. เตรียมการสั่ง plot เป็นไฟล์ต้นแบบที่เป็นไฟล์ pdf


60. เปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรมเปิดไฟล์ pdf เพื่อดูผลลัพธ์สร้างต้นแบบสำหรับส่งโรงงานผลิต

61. กำหนดจุดอ้างอิงของแผ่นวงจร


62. สั่ง plot เป็นไฟล์ gerber โดยตั้งค่าตามรูป


63. สั่งให้สร้างไฟล์รูเจาะ ตามรูป


64. กำหนดค่าการสร้างไฟล์รูเจาะ


65. เปิดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ gerber เลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วทำการ zip ดังรูป


66.เข้าเวปไซด์ตรวจสอบไฟล์ Gerber ที่
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
คลิกอัพโหลดไฟล์ zip ที่ดำเนินการที่ผ่านมา


67. คลิกดูผลของไฟล์ Gerber


68. ผลที่ได้


69. ดูผลด้านบนปริ้น


70. ดูผลด้านล่างปริ้น


5
  การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ KiCAD อีกครั้ง หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0

   งานในครั้งนี้การจัดวางอุปกรณ์ให้แต่ละตัวอุปกรณ๋มีความห่างไม่เกิน 200mil โดยตัวอย่างการจัดวางเป็นดังรูป (สามารถจัดวางอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ)


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วงจรและขนาดของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ


2. เปิดโปรแกรม KiCad แล้วสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่ ทำการเปิดโปรแกรมส่วนของการเขียนวงจร โดยเริ่มกดไอคอนวางอุปกรณ์ (วางอุปกรณ์ชนิดละ 1 ตัวก่อน)


ดำเนินการวางตัวอุปกรณ์ ซึ่งการค้นหามีดังนี้

2.1 ตัวต้านทาน (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.2 ตัวเก็บประจุ (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.3 ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.4 ไอซีขยายเสียง TDA2030 (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.5 ไดโอด (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.6 ไฟเลี้ยง +V (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.7 ไฟเลี้ยง -V (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.8 กราวด์ (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.9 คอนเน็คเตอร์สำหรับต่อสายไฟ ค้นจากรายการดังรูป


2.10 รูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ ค้นจากรายการดังรูป


3. หลังจากวางอุปกรณ์ในแต่ละชนิดอย่างละ 1 ตัวในขั้นตอนที่ 2 จะได้ดังรูป


4. ทำการจัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับวงจรต้นแบบ อุปกรณ์ชนิดใดที่ต้องใช้มากกว่า 1 ตัวให้ใช้การ copy
คีย์ลัดสำหรับการจัดวางอุปกรณ์เพื่อให้การใช้งานรวดเร็วขึ้น
เอาเมาส์วางลอยบนตัวอุปกรณ์แล้วใช้คีย์...
   M (Move) เพื่อเลื่อนตำแหน่งการอุปกรณ์
   R  (Rotage) หมุนตัวอุปกรณ์ (สามารถกด m แล้ว r เพื่อเลื่อนตำแหน่งและหมุนก่อนคลิกวางได้)
   C (Copy) คัดลอกอุปกรณ์ หรือบางครั้งหลายคนเรียกว่าการแยกร่าง ใช้ในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันหลายตัว


5. คลิกไอคอนสำหรับเชื่อมต่อสาย


6. เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วดังรูป


7. ทำการใส่เลขลำดับของอุปกรณ์ โดยคลิกที่ไอคอน Annotate...


8. ผลที่ได้ (สังเกตลำดับตัวอุปกรณ์จะเป็นตัวเลข)


9. หากยังไม่ใส่คอนเน็ตเตอร์สำหรับต่อสายเข้าจุดไฟเลี้ยงวงจร ให้ดำเนินการดังรูป


10. คลิกไอคอนกำหนดค่าฟุตปริ้นของอุปกรณ์ในแต่ละตัว


11. กำหนดฟุตปริ้นให้กับอุปกรณ์แต่ละตัว (ดูค่าที่กำหนดจากวงจรโจทย์)


12. สร้างไฟล์ NetList


13. คลิกไอคอนเปิดไฟล์ PCB


14. โหลดไฟล์ Netlist


15. คลิกเมาส์เคลื่อนกลุ่มอุปกรณ์ให้อยู่ในกรอบเฟรมการออกแบบ


16. จัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม (จัดวางได้ตามต้องการ)


17. แก้กฎการออกแบบโดยให้ใช้ระระห่าง 10mil และขนาดเส้น 25mil แล้วคลิกไอคอนเดินลาย


18. ตัวอย่างการเดินลายหลักเสร็จสิ้น


19. คลิกไอคอนถมลาย


20. ถมลายทองแดงในส่วนที่เหมาะสม


21. แสดงตัวอย่างการจัดวางแบบ 3D เพื่อดูความเหมาะสมของการจัดวางอุปกรณ์สร้างต้นแบบสำหรับทำปริ้นด้วยตัวเอง
22. เตรียมการสั่ง plot เป็นไฟล์ต้นแบบที่เป็นไฟล์ pdf


23. เปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรมเปิดไฟล์ pdf เพื่อดูผลลัพธ์สร้างต้นแบบสำหรับส่งโรงงานผลิต

24. กำหนดจุดอ้างอิงของแผ่นวงจร


25. สั่ง plot เป็นไฟล์ gerber โดยตั้งค่าตามรูป


26. สั่งให้สร้างไฟล์รูเจาะ ตามรูป


27. กำหนดค่าการสร้างไฟล์รูเจาะ


28. เปิดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ gerber เลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วทำการ zip ดังรูป


29.เข้าเวปไซด์ตรวจสอบไฟล์ Gerber ที่
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
   (1) คลิกอัพโหลดไฟล์ zip ที่ดำเนินการที่ผ่านมา
   (2) เปิดดูผลของไฟล์ Gerber


30. ผลที่ได้


31. ดูผลด้านบนปริ้น


32. ดูผลด้านล่างปริ้น

6
  การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ KiCAD อีกครั้ง หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0

งานในครั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะได้แผ่นวงจรพิมพ์ขนาดไม่เกิน 1.5 ตารางนิ้ว โดยตัวอย่างการจัดวางเป็นดังรูป (สามารถจับวางรูปแบบอื่น ๆได้ตามต้องการ)


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วงจรและขนาดของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ


2. เปิดโปรแกรม KiCad แล้วสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่ ทำการเปิดโปรแกรมส่วนของการเขียนวงจร โดยเริ่มกดไอคอนวางอุปกรณ์


ดำเนินการวางตัวอุปกรณ์ ซึ่งการค้นหามีดังนี้

2.1 ตัวต้านทาน (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.2 ตัวเก็บประจุ (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.3 ทรานซิสเตอร์ (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.4 LED (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.5 ไฟเลี้ยงของวงจร (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.6 กราวด์ของวงจร (ให้พิมพ์ลงในช่องค้นหาดังรูป)


2.7 จุดต่อไฟเลี่ยง ค้นจากรายการดังรูป


2.8 รูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ ค้นจากรายการดังรูป


3 วางอุปกรณ์และจัดวางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับวงจรต้นแบบ
คีย์ลัดสำหรับการจัดวางอุปกรณ์เพื่อให้การใช้งานรวดเร็วขึ้น
เอาเมาส์วางลอยบนตัวอุปกรณ์แล้วใช้คีย์...
   M (Move) เพื่อเลื่อนตำแหน่งการอุปกรณ์
   R  (Rotage) หมุนตัวอุปกรณ์ (สามารถกด m แล้ว r เพื่อเลื่อนตำแหน่งและหมุนก่อนคลิกวางได้)
   C (Copy) คัดลอกอุปกรณ์ หรือบางครั้งหลายคนเรียกว่าการแยกร่าง ใช้ในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันหลายตัว

4. ทำการกลับด้านตัวทรานซิสเตอร์ให้เป็นตามต้นแบบ โดยการดับเบิลคลิกที่ตัวทรานซิสเตอร์แล้วเลือกค่าตามรูป


5. ขยับ/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เดินสายเชื่อมต่อสะดวกที่สุด


ุ6. เชื่อมต่อสาย และทำการใส่เลขลำดับของอุปกรณ์ โดยคลิกที่ไอคอน Annotate...


* การปรับมุมการเดินเส้นให้เลื่อนเมาส์วางตรงจุดเปลี่ยนมุม แล้วกด G ก่อนทำการคลิกเมาส์เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (ต้องเป็นแป้นพิมพ์ Eng เท่านั้น)


7. กำหนดฟุตปริ้นให้กับอุปกรณ์แต่ละตัว (ดูค่าที่กำหนดจากวงจรโจทย์)


8. สร้างไฟล์ NetList
9. คลิกไอคอนเปิดไฟล์ PCB
10. โหลดไฟล์ Netlist
11. สร้างเส้นวัดระยะแผ่น PCB โดยโจทย์ต้องการให้ขนาดแผ่น PCB เท่ากับ 1.2x1.2 นิ้ว โดยเขียนในเลเยอร์ F.SilkS

12. จัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม


13. ตัวอย่างการเดินลายทองแดง


14. ถมลายทองแดงในส่วนที่เหมาะสม
15. ใส่ข้อความกำกับบนลายทองแดง
16. สร้างไฟล์ต้นแบบที่เป็นไฟล์ pdf

10
  การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ KiCAD อีกครั้ง หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0

งานในครั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะได้แผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 1x1 นิ้ว โดยตัวอย่างการจัดวางเป็นดังรูป (สามารถจับวางรูปแบบอื่น ๆได้ตามต้องการ)


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วงจรที่กำหนดและขนาดของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ


2. เปิดโปรแกรม KiCad แล้วสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่ ทำการเปิดโปรแกรมส่วนของการเขียนวงจร โดยเริ่มกดไอคอนวางอุปกรณ์


ดำเนินการวางตัวอุปกรณ์ ซึ่งการค้นหามีดังนี้

2.1 ไอซี 555


2.2 ตัวต้านทาน


2.3 ตัวต้านเก็บประจุ


2.4 LED


2.5 จุดต่อไฟเลี้ยงและกราวด์ของวงจร


2.6 รูยึดแผ่นวงจรพิมพ์


3 การวางอุปกรณ์ไฟเลี้ยง คลิกไอคอนดังรูป


3.1 ไฟเลี้ยง


3.2 กราวด์


4. ทำการเชื่อต่อสายให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวเข้าหากันดังรูป


5. ทำขั้นตอนใส่เลขลำดับของอุปกรณ์ โดยคลิกที่ไอคอน Annotate...
6. กำหนดฟุตปริ้นให้กับอุปกรณ์แต่ละตัว (ดูค่าที่กำหนดจากวงจรโจทย์)
7. สร้างไฟล์ NetList
8. คลิกไอคอนเปิดไฟล์ PCB
9. โหลดไฟล์ Netlist
10. สร้างเส้นวัดระยะแผ่น PCB โดยโจทย์ต้องการให้ขนาดแผ่น PCB เท่ากับ 1x1 นิ้ว โดยเขียนในเลเยอร์ F.SilkS
11. จัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ลายทองแดงที่ต้องการเดินผ่านระหว่างขาไอซีให้ใช้ขนาด 15 mil

12. สร้างไฟล์ต้นแบบที่เป็นไฟล์ pdf

11

กระบวนการเรียนรู้

บทบาทครู บทบาทนักศึกษา
อธิบายข้อปฏิบัติ และหลักการออกแบบ ฟังและจดบันทึกความเข้าใจ
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการออกแบบ (งานครั้งนี้ครูไม่ทำเป็นตัวอย่างโดยให้นักศึกษาออกแบบด้วยตนเอง) ดำเนินการออกแบบตามโจทย์ที่กำหนด หากมีข้อสงสัยให้ถามครูทันที

12
การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ KiCAD หากจำขั้นตอนการใช้งานยังไม่ได้ให้กลับไปศึกษาในงานครั้งที่ 8[V2] https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=409.0
งานครั้งนี้เมื่อทำเสร็จจะได้วงจรดังรูป


ขั้นตอนการดำเนินการ
1. โจทย์วงจรดังรูป ในการใช้งานจริงผู้ออกแบบต้องหาขนาดของอุปกรณ์ (FootPrint)แต่ละตัวให้ครบก่อนการออกแบบ


2. เขียนผังวงจรจะได้ดังรูป (ไดโอดบริดจ์ต้องเลือกชนิดที่ขา 1 เป็นขาบวกและขา 3 เป็นขาลบ ตามที่อุปกรณ์ที่ใช้จริง)


3. ส่งค่าไปยังโปรแกรมออกแบบ PCB จะได้ดังรูป


4. จัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม  (วางในตำแหน่งที่ลายลายปริ้นง่ายมากที่สุด โดยสังเกตจากลาย net ไม่ให้ไขว้กันมากเกินไป) และกำหนดขนาด PCB ให้มีค่าเท่ากับ 1.0x1.5 นิ้ว


5. แนวทางการเดินลาย มีขั้นตอนคือ
  - เดินเส้นหลัง
  - เทพื้นในบริเวณที่กำหนด (Add Filled zones )


6. เมื่อให้แสดงผลการจัดวางแบบ 3 มิติ


ึ7. ดำเนินการ Plot ให้เป็นไฟล์ pdf เพื่อพร้อมที่จะทำ PCB ด้วยเทคนิค Toner transfer

13
การใช้งานโปรแกรมออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย KiCAD [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 1 (FullWaveReg.)]

    KiCad โปรแกรม Open Source สำหรับงานด้าน Electronic Design Automation (EDA) หรือการออกแบบแผงวงจร ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Linux Foundation เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตแล้ว KiCad เป็นชุดของ Application สำหรับให้เหล่าวิศวกรได้ใช้งานในการออกแบบแผงวงจรกันแบบฟรีๆ โดยมีความสามารถทั้งในส่วนของการสร้าง Schematic, การวาง Printed Cirtcuit Board Layout, การทำ Spice Simulation, การออก Bill of Material, การทำ Artwork, การรองรับ Gerber File ไปจนถึงการตรวจสอบ PCB และส่วนประกอบต่างๆ ในแบบ 3D โดย KiCad นี้ถูกเริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี 1992 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมีผู้ใช้งานมากมาย และได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรทั่วโลก
    อีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจของ KiCad นี้ก็คือการที่ KiCad สามารถทำงานได้แบบ Cross Platform รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Apple macOS ทำให้การใช้งานนั้นแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งเชิงพาณิชย์และในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย
    ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ KiCad ได้เข้ามามีส่วนทำให้ยอดขายของโรงงานผลิตแผงวงจรสูงขึ้น โดยโรงงานต่างๆ เริ่มเห็นแผงวงจรที่ถูกออกแบบผ่าน KiCad กันมากขึ้น โดยรายงานจากทาง KiCad เองนั้นระบุว่าบอร์ด PCB ใหม่ที่ถูกสั่งผลิตในโรงงานนั้นมีสัดส่วนถึง 15% เลยทีเดียว
ที่มา: https://www.techtalkthai.com/kicad-open-source-pcb-design-software-joins-linux-foundation/

การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการเริ่มใช้งาน KiCAD ครั้งแรก ขั้นตอนการดำเนินการจะขอธิบายโดยละเอียดในทุกขั้นตอนดังนี้
1. หาโปรแกรม KiCad เพื่อติดตั้งโดยค้นหาด้วยกูเกิล


2. เข้าเวปไซด์คลิกดาวน์โหลดเลือกให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน


3. โจทย์ที่ใช้สำหรับฝึกการใช้งานเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้ขนาดตัวถังของอุปกรณ์แต่ละตัวว่ามีขนาดเท่าใด (ตัวอย่างเช่นดูจากเวปไซด์จำหน่าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ https://www.es.co.th จะมีขนาดอุปกรณ์ระบุไว้หรือดูจากดาต้าชีพที่แนบมาในรายการอุปกรณ์นั้น ๆ)


4. ทำการติดตั้ง(เหมือนกับซอร์ฟแวร์ทั่วไป) ทำการรันโปรกรม คลิกสร้างโปรเจคไฟล์งานใหม่


5. พิมพ์ชื่อไฟล์โปรเจคได้โดยไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์ ตัวโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโดยเป็นชื่อเดียวกับโปรเจคไฟล์ (ให้ดีควรสร้างโฟลเดอร์เก็บงานแยกจากงานอื่น ๆ ก่อน)


6. ดับเบิลคลิกไฟล์สกุล sch เพื่อเขียนผังวงจรที่ใช้ออกแบบ (Schematic)


7. ไอคอนที่ใช้งานบ่อย
  (1) วางอุปกรณ์
  (2) วางอุปกรณ์ประเภทไฟเลี้ยง, กราวด์ (สามารถใช้ไอคอน 1 ได้)
  (3) ลากสายเชื่อมต่อ


อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบในงานครั้งนี้
8. คอนเน็กเตอร์ AC ขาเข้าและ DC ออกใช้แบบจุดต่อเดียวดังรูป จะอยู่ในกลุ่ม Connector_Generic


9. ไดโอด 1N4001 จะสามารถพิมพ์ค้นหาได้ หรือเลือกในกลุ่ม Diode


10. ตัวเก็บประจุแบบมีขั้วใช้ชื่อว่า CP ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Device


11. ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้วใช้ชื่อว่า C ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Device


12. ไอซีเรกกูเลทสามารถพิมพ์ค้นหาโดยใช้ชื่อ 7812 หรือค้นหาในกลุ่ม Regulator_Linear ดังรูป


13. เลือกกราวด์จากไอคอนเพาเวอร์ด้านข้าง


14. รูยึดปริ้นทั้ง 4 มุมใช้ MousingHole ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Mechanical


คีย์ลัดสำหรับการจัดวางอุปกรณ์เพื่อให้การใช้งานรวดเร็วขึ้น
เอาเมาส์วางลอยบนตัวอุปกรณ์แล้วใช้คีย์...
   m (Move) เพื่อเลื่อนตำแหน่งการอุปกรณ์
   r  (Rotage) หมุนตัวอุปกรณ์ (สามารถกด m แล้ว r เพื่อเลื่อนตำแหน่งและหมุนก่อนคลิกวางได้)
   c (Copy) คัดลอกอุปกรณ์ หรือบางครั้งหลายคนเรียกว่าการแยกร่าง ใช้ในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันหลายตัว

15. วางอุปกรณ์แล้วต่อสายเชื่อมต่อเสร็จแล้ว แต่เลขลำดับตัวอุปกรณ์ยังเป็น ? อยู่ สามารถใช้ไอคอนดังรูปดำเนินการได้


16. ผลที่ได้จากทำข้อ 15 ได้ดังรูป


17. ตรวจสอบข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ (Bug-บั๊ก-แมลง) ใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาดแต่ผู้ออกแบบสามารถไม่สนใจข้อผิดพลาดได้หากดูแล้วจริง ๆ ไม่ได้ผิดพลาดใด


18. คลิก Run หากผิดพลาดจะขึ้นรายการผิดพลาดพร้อมมีหัวลูกศรเล็ก ๆ ชี้ในวงจรที่เขียนขึ้นดังรูป


19. จากวงจรสามารถใช้อุปกรณ์ PWR_FLAG ในไอคอนรูปกราวด์มาเชื่อมจุดผิดพลาดได้


20. ทำการตรวจสอบ Bug ใหม่ โดยลบรายการแจ้งก่อนหน้านี้ก่อนแล้ว Run ใหม่ หากผ่านจะไม่มีรายการผิดพลาดแจ้ง


21. คลิกไอคอนเพื่อกำหนดตัวถัง (FootPrint) ให้กับอุปกรณ์แต่ละตัว


22. คลิกกำหนดให้แต่ละตัว ซึ่งบางตัวมีการใส่มาแล้ว มีเฉพาะบางตัวที่ไม่มี (จะเป็นเฉพาะที่อุปกรณ์สัญลักษณ์เดียวกันแต่มีตัวถังได้หลายขนาดเช่น R, C, ...) ในรูปเป็นตัวเก็บประจุมีขั้วซึ่งระยะขาเป็น 5mm เส้นผ่าศูนย์กลาง 10mm ดำเนินการดังนี้
  (1) คลิกที่ C 1000uF
  (2) คลิกเลือกกลุ่มตัวถังจะอยู่มนกลุ่ม Capacitor_THT  (THT หมายถึง Through-hole technology อุปกรณ์ที่มีขาเจาะผ่าน PCB)
  (3) เลือกรายการที่ชื่อมีขนาดบอกตรงกับที่ต้องการ
  (4) คลิกเพื่อดูรูปตัวถัง (FootPrint)
  (5) คลิกเพื่อดูรูป 3 มิติ


23. อุปกรณ์อื่นทำเช่นเดียวกับข้อง 22 ซึ่งข้อนี้อุปกรณ์มีขนาดความยาว 7.2mm ระยะขา 5mm  ตัวถังกว้าง 2.5mm


24. เลือกตัวถังสำหรับรูยึด PCB ต้องปิด Footprint Filter ให้เหลือเฉพาะตัวหลังสุด (L) เท่านั้น เพราะรูยึดปริ้นไม่มีขาเชื่อมต่อ การเลือกฟิลเตอร์เฉพาะตัวหลังสุดจะแสดงผลทุกรายการ รูยึดปริ้นในที่นี้เลือกรูขนาด 3.2mm เนื่องจากสกรูยึดปริ้นโดยทั่วไปมักนิยมใช้สกรู M3 (ขนาดของสกรู 3mm) ในการยึดแผ่น PCB


25. เลือกอุปกรณ์สำหรับจุดสายไฟเข้าออก


26. สร้างไฟล์ Netlist เมื่อสร้างเสร็จให้คลิกไอคอนเปิดโปรแกรมออกแบบลายปริ้น (3)


27. โหลดไฟล์ Netlist (จะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรเจคไฟล์)


28. คลิก Update PCB และ Close


29. จะได้ดังรูป คลิกเลื่อนวางตำแหน่งที่ต้องการ


30. ตั้งค่ากริดที่ 25mil สำหรับการจัดวางอุปกรณ์ (หรือค่าอื่นตามเห็นสมควร)


31. จัดวางอุปกรณ์ตามที่การเดินลายทองแดงไม่ซับซ้อนเกินไป ให้สังเกตสาย Net ที่เชื่อมต่อโดยใช้คีย์ช่วยดังนี้
   m (Move) เพื่อเลื่อนตำแหน่งการอุปกรณ์
   r  (Rotage) หมุนตัวอุปกรณ์ (สามารถกด m แล้ว r เพื่อเลื่อนตำแหน่งและหมุนก่อนคลิกวางได้)


32. เปิด/ปิดเลเยอร์เฉพาะที่ต้องการใช้ออกแบบดังรูป
  F.Cu ลายทองแดงด้านบน
  B.Cu ลายทองแดงด้านล่าง
  F.Silks ลายอุปกรณ์สรีนด้านบน
  Edge.Cuts เลเยอร์ตัดขอบปริ้น


33. คลิกเลือกเลเยอร์ Edge.Cuts คลิกไอคอนวาดเส้น ดำเนินการวาดเส้นขอบปริ้นรอบอุปกรณ์ดังรูป


34. คลิกไปคอนตั้งกฎการออกแบบ


35. คลิก Net Classes กำหนดค่า
   Clearance ระยะห่างระหว่างลายทองแดง ในที่นี้ให้เท่ากับ 10 mil (ใช้ค่าอื่นได้ตามเห็นสมควร)
   Track Width ขนาดลายทองแดงที่ใช้งานทั่วไป ในที่นี้ใช้ 25mil (ใช้ค่าอื่นได้ตามเห็นสมควร)


36. คลิกที่ Tracks & Vias เพิ่มขนาดเส้นไว้สำหรับใช้ขนาดลายทองแดงค่าอื่นในการเดินเส้น


37. คลิกที่เลเยอร์ลายทองแดงด้านล่าง คลิกไปคอนเดินลายแล้วคลิกที่ PAD ที่ต้องการเดินลาย


38. เดินลายจนครบ (เป็นการเดินเส้นหลัก) ตัวข้อความลำดับตัวอุปกรณ์ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ หากไม่ต้องการให้แสดงค่าให้ดับเบิลคลิกแล้วเลือกปิดการแสดงได้


การถมลาย (การทำให้ลายปริ้นใหญ่ขึ้นเพื่อให้กระแสไหลได้มากขึ้น)
มี 2 แนวทางคือ
   - เดินลาย Track ขยายขอบข้างจากเส้นหลัก แล้วใช้ Track เดินถมลายจนเต็ม
   - ใช้การเทพื้นเป็นบริเวณ Fill แทน

แบบที่ 1 ใช้ Track ถมลาย
วิธีนี้เส้น Track ที่เดินใหม่อาจทำให้เส้นเดินขยับจากตำแหน่งเดิมทำให้การถมลายยุ่งยาก การดำเนินการมีดังนี้
39. ปิดการปลดสาย Track เดิมออกเมื่อวาง Track ใหม่แล้วเกิดเส้นทางซ้ำ


40. เดินเส้น Track สร้างขอบเขตรอบเส้น Track หลักที่เดินไว้ก่อนหน้านี้


41. เลือกขนาด Track ที่ใหญ่ขึ้น (จากที่ตั้งค่าเอาไว้) เพื่อให้ถมเต็มเร็ว


42. ตั้งกริดระยะน้อยลงเพื่อไม่ให้เส้น Track ที่เดินถมลายเกิดการกระโดดระยะไกล


43. คลิกไอคอนวางตัวอักษรข้อความ พิมพ์ข้อความลงบน PCB (เพื่อปกกับการทำปริ้นผิดด้าน)


แบบที่ 2 ใช้การเทพื้นที่เป็นบริเวณ
44. การดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้
  (1) คลิกที่ไอคอนเทพื้น
  (2) คลิกที่ PAD ที่ต้องการจะขยายขนาดทองแดง
  (3) เลือก Net ให้ตรงกับ Net ที่คลิกไว้
  (4) เลือก Solid เพื่อต้องการให้ถมเต็มปิดรู PAD


45. คลิกสร้างขอบเขตรอบเส้นหลัก ดังรูป


46. เมื่อเส้นขอบคลิกจนบรรจบจนถึงจุดเริ่มต้นจะได้ผลดังรูป


47. ในกรณีที่ต้องการให้การเทพื้นไม่ถมปิดให้เลือกดังรูป


48. ผลที่ได้จะเป็นดังรูป


49. กดดูการแสดงผลแบบ 3 มิติ


การเตรียมการเพื่อเป็นไฟล์ใช้สร้างแผ่นวงจรพิมพ์
แบบที่ 1 ใช้สำหรับทำปริ้นด้วยตนเองที่ใช้เทคนิค Toner Transfer
ดำเนินการดังนี้

51. คลิกที่ไอคอน Plot และเลือกเลเยอร์ที่ต้องการสร้างในที่นี้เป็นลายทองแดงด้านล่างดังรูป แล้วทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ดังรูป


52. เมื่อกด Plot โปรแกรมจะสร้างไฟล์ pdf ทำการเปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader


53. ก่อนทำการพิมพ์ให้ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็น A4 แล้วเลือก Actual size ก่อนคลิก Print


แบบที่ 2 ใช้สำหรับสร้างไฟล์ Gerber เพื่อส่งโรงงานผลิต PCB
ดำเนินการดังนี้

54. กำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นของแผ่น PCB ดังรูป


55. คลิกไอคอน Plot เลือกเอาต์พุตเป็น Gerber สร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์แยกต่างหาก แล้วคลิกข้อกำหนดอื่น ๆ ดังรูป แล้วกด Plot


56. กดปุ่มสร้างไฟล์เจาะรู


57. กำนดค่าต่าง ๆ ดังนูป แล้วคลิก Generate Drill File


58. เปิดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ Gerber ลากครอบเลือกไฟลทั้งหมด คลิกขวาเลือก Compressed (zipped) folder


59. เข้าเวปไซด์ตรวจสอบไฟล์ Gerber ที่
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
   (1) คลิกอัพโหลดไฟล์ zip ที่ดำเนินการที่ผ่านมา
   (2) เปิดดูผลของไฟล์ Gerber


60. ผลที่ได้


61. คลิกดูลายด้านบน


62. คลิกดูลายด้านล่าง


63. ถ้าขั้นตอนการสร้างไฟล์ Gerber มีการเลือกให้แสดงค่า Footprint reference ด้วยผลจะได้ดังรูป
14
ทั่วไป / ปปป
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2019, 10:56:52 AM »
ปปป

หน้า: [1] 2 3 ... 39