ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2019

[2] แผ่นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่นโปรโต้ไทพ์พีซีบี (Proto-PCB)

[3] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2016

[4] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2015

[5] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2014

[6] งานครั้งที่ 50 เขียนโปรแกรมอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT22 แสดงผล 7 seg. MAX7219

[7] งานครั้งที่ 49 เขียนโปรแกรมอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT22 แสดงผลที่ LCD16x2

[8] งานครั้งที่ 48 เขียนโปรแกรมอุณหภูมิ,ความชื้นด้วย DHT22 แสดง UART (install Lib )

[9] งานครั้งที่ 47 เขียนโปรแกรมวัดระยะด้วย Ultrasonic แสดงผล 7 segment MAX7219

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version