แจกลายปริ้นการเรียนรู้ต่าง ๆ และในส่วนที่ครูออกแบบใว้

หัวข้อ

(1/1)

[1] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT(ESP8266) รุ่น mini [V.2018.2] (Wemos D1 mini)

[2] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT(ESP8266) รุ่น mini [V.2018.1] (Wemos D1 mini)

[3] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT(ESP8266) รุ่น Full Size [V2017.1] (Wemos D1 mini)

[4] แผ่นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่นโปรโต้ไทพ์ (Proto-PCB)

[5] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2016

[6] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2015

[7] ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2014

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version