ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] งานครั้งที่ 14[V2] KiCAD [สร้างอุปกรณ์ใหม่พร้อมออกแบบ PCB-2 (7Segment)]

[2] งานครั้งที่ 13[V2] KiCAD [สร้างอุปกรณ์ใหม่พร้อมออกแบบ PCB-1 (LM3915)]

[3] งานครั้งที่ 12[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-5 (TDA2030 Amplifier)]

[4] งานครั้งที่ 11[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-4 (Transistor Astable)]

[5] งานครั้งที่ 10[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-3 (555 Astable)]

[6] งานครั้งที่ 9[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-2 (ฺBridge Regulator)]

[7] งานครั้งที่ 8[V2] KiCAD [ออกแบบ PCB-1 (เริ่มต้นใช้งาน)]

[8] งานครั้งที่ 17 Altium [นำไฟล์เข้าเพื่อตกแต่ง และการสร้างไฟล์ Gerber]

[9] งานครั้งที่ 16 Cadsoft Eagle [สร้างอุปกรณ์ใหม่พร้อมออกแบบปริ้น 2 (WemosD1)]

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version