เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] งานครั้งที่ 7 เขียนโปรแกรมควบคุม LED ทางพอร์ตขนาน (VB, VC#)

[2] งานครั้งที่ 8 เขียนโปรแกรมไฟวิ่งขับวงจรแสดงผล 8 หลอด 4รุปแบบ

[3] งานครั้งที่ 5 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 5 (เรียกคิว)

[4] งานครั้งที่ 1 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 1 (สูตรคูณ)

[5] งานครั้งที่ 14 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์

[6] งานครั้งที่ 6 การประกอบวงจรและทดสอบวงจรเชื่อมต่อพอร์ตขนาน

[7] งานครั้งที่ 10 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมรับค่าจากสวิตช์

[8] งานครั้งที่ 11 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วย 7-Segment

[9] งานครั้งที่ 3 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน 3 (คำนวณหาค่าความต้านทานวงจรอะสเตเบิล)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version