ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS51)

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] งานครั้งที่ 5 เขียนโปรแกรมขับ LED 8 ตัวแบบขนาน

[2] งานครั้งที่ 12 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมสร้างความถี่เสียง

[3] งานครั้งที่ 7 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วย 7-Segment

[4] งานครั้งที่ 18 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วย LCD

[5] งานครั้งที่ 17 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม

[6] งานครั้งที่ 13 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วย 7-Segment (SPI)

[7] งานครั้งที่ 11 การประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมสั่งการวงจรขับรีเลย์

[8] งานครั้งที่ 4 การประกอบวงจรขับ LED แบบขนาน 8 ตัว

[9] งานครั้งที่ 3 การประกอบวงจรเบิร์นซีพียูแบบ ISP

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version