ผู้เขียน หัวข้อ: งานครั้งที่ 36 เขียนโปรแกรมใช้งาน EEPROM แสดงผลที่ LCD 16x2  (อ่าน 14616 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 706
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
เขียนโปรแกรมใช้งาน EEPROM แสดงผลที่ LCD 16x2
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในกลุ่ม LCD http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
-lcd.begin()http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalBegin
-lcd.print() http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalPrint
-lcd.setCursor() http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalSetCursor
-Liquid Crystal Library (ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่มีให้ใช้งาน) http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
*ไลบารี่ LiquidCrystal.h มีมาให้แล้วพร้อมโปรแกรม Arduino IDE ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

ฟังก์ชั่นที่ใช้ในกลุ่ม EEPROM http://arduino.cc/en/Reference/EEPROM
-read() http://arduino.cc/en/Reference/EEPROMRead
-write() http://arduino.cc/en/Reference/EEPROMWrite
*ไลบารี่ EEPROM.h มีมาให้แล้วพร้อมโปรแกรม Arduino IDE ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

ฟังก์ชั่นทั่วไป
-pinMode() http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
-delay() http://arduino.cc/en/Reference/Delay
-digitalRead() http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead

โจทย์โปรแกรม
-เขียนโปรแกรมอ่านค่าจาก EEPROM พร้อมแสดงค่าบน LCD
-เขียนโปรแกรมบันทึกค่าใหม่ลง EEPROM พร้อมแสดงค่าบน LCD
 (หลังจากบันทึกค่าเสร็จให้ทำการปลดแหล่งจ่ายแล้วป้อนใหม่ สังเกตุค่าที่แสดงผลจากการอ่านค่าจาก EEPROM)
-โปรแกรมรายละเอียดพิเศษรายกลุ่ม (แจ้งให้ทราบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน)

วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้บอร์ด Arduino


วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้ไอซี ATmega328 (ที่มี Boot Loader Arduino)


บริเวณใช้งานบอร์ดทดลอง


โปรแกรมตัวอย่างการแสดงผลจอ LCD
โค๊ด: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
/* The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 7
 * LCD E  pin to digital pin 6
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
*/
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);       // set up the LCD's connection pins
void setup()
{
  lcd.begin(16, 2);       // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.print("hello, world!");
}
void loop() {}

โปรแกรมตัวอย่างการอ่านค่าจาก EEPROM
โค๊ด: [Select]
#include <EEPROM.h>
int a = 0;
int value;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  value = EEPROM.read(a);
  Serial.print(a);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(value);
  Serial.println();
  a = a + 1;
  if (a == 512)
    a = 0;
  delay(500);
}

โปรแกรมตัวอย่างการเขียนค่าลง EEPROM
โค๊ด: [Select]
#include <EEPROM.h>

void setup()
{
  for (int i = 0; i < 255; i++)
    EEPROM.write(i, i);
}
void loop()
{
}
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2017, 09:24:30 PM โดย admin »