งานที่มอบหมาย ครูประภาส

General Category

[1] ทั่วไป

[2] บรรยากาศห้องเรียน

[3] เพื่อนพ้องน้องพี่

งานที่มอบหมาย

[4] IOT : Internet of Thing (ESP32)

[5] IOT : Internet of Thing (ESP8266, NodeMCU, WeMos D1 mini)

[6] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)

[7] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS51)

[8] ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ

[9] เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic

[-] เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual C#

[-] วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

[-] แจกลายปริ้นการเรียนรู้ต่าง ๆ และในส่วนที่ครูออกแบบใว้

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version