งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้

[1] IOT : Internet of Thing (ESP32)

[2] IOT : Internet of Thing (ESP8266, NodeMCU, WeMos D1 mini)

[3] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (STM32 Arduino Compatible)

[4] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)

[5] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS51)

[6] ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ

[7] เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic

[8] เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual C#

[9] วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

[-] แจกลายปริ้นการเรียนรู้ต่าง ๆ และในส่วนที่ครูออกแบบใว้

General Category

[-] ทั่วไป

[-] บรรยากาศห้องเรียน

[-] เพื่อนพ้องน้องพี่

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version