^Back To Top
Get Adobe Flash player

[เอกสาร #2] เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้น

ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์มีการนำมาใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการฝังตัวของไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ประเภท เช่น เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ เตาอบไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศที่สามารถกำหนดอุณหภูมิได้และอื่น ๆ อีกมากมาย Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แพลทฟอร์มหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก อันเนื่องจากเป็นแพลทฟอร์มแบบเปิดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีต้นทุนในการสร้างวงจรต่ำ  ซึ่งในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่างคือ ตัวเครื่องหรือที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้สั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำตามความต้องการของผู้ออกแบบ หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงหลักการออกแบบฮาร์ตแวร์และการเขียนซอฟท์แวร์เพื่อใช้ควบคุม

เอกสารเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ที่สอนนักศึกษาเป็นเวลากว่า 25 ปี  ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหาให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี  โดยนำเสนอเนื้อหาจากพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์  เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจศึกษาด้านนี้แต่ไม่มีพื้นความรู้มาก่อน ตลอดจนนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ทดลองปฏิบัติได้ มีเนื้อหน้าทั้งหมด 337 หน้าประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 3 เครื่องมือช่วยพัฒนางานไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 4 ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 4.1 การทดสอบบอร์ดเบื้องต้น

ใบงานที่ 4.2 การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม

ใบงานที่ 4.3 การเขียนโปรแกรมใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เอาท์พุทพอร์ตเบื้องต้น

ใบงานที่ 4.4 การเขียนโปรแกรมรับค่าจากพอร์ตดิจิทัล

ใบงานที่ 4.5 การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากพอร์ตแอนาลอกและการใช้ PWM

ใบงานที่ 4.6 การเขียนโปรแกรมรับสวิตช์ทางพอร์ตแอนาลอก

ใบงานที่ 4.7 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC

ใบงานที่ 4.8 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยโมดูล DHT22 

ใบงานที่ 4.9 การเขียนโปรแกรมใช้งานไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20

ใบงานที่ 4.10 การเขียนโปรแกรมวัดระยะด้วยโมดูลอัลตร้าโซนิค 

ใบงานที่ 4.11 การเขียนโปรแกรมควมคุมดีซีมอเตอร์

ใบงานที่ 4.12 การเขียนโปรแกรมควมคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ใบงานที่ 4.13 การเขียนโปรแกรมควมคุมเซอร์โวมอเตอร์

ใบงานที่ 4.14 การเขียนโปรแกรมใช้งานอินเตอร์รัพท์

ใบงานที่ 4.15 การเขียนโปรแกรมใช้งานหน่วยความจำ EEPROM

ใบงานที่ 4.16 การเขียนโปรแกรมใช้งานคีย์แพด

ใบงานที่ 4.17 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ที่เชื่อมต่อแบบ 4 บิต

ใบงานที่ 4.18 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ที่เชื่อมต่อแบบ I2C 

ใบงานที่ 4.19 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยโมดูลตัวเลข MAX7219

ใบงานที่ 4.20 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ OLED 128×64

ใบงานที่ 4.21 การเขียนโปรแกรมแสดงผลรูปภาพด้วยจอ OLED 128×64

ใบงานที่ 4.22 การประยุกต์การแสดงผลที่ LCD 4 bit กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.23 การประยุกต์การแสดงผลที่ LCD I2C กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.24 การประยุกต์การแสดงผลด้วยโมดูล MAX7219 กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.25 การประยุกต์การแสดงผลที่ OLED กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่

http://www.mediafire.com/file/yqm8tlfwe5o7ccm/KruPraphasArduinoBook.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์โค้ดโปรแกรมและไฟล์จำลองการทำงานด้วย Proteus ได้ที่

http://www.mediafire.com/file/4flzs42aondy1ha/ArduinoCodeSim.rar

หมายเหตุ
ไฟล์จำลองการทำงาน เป็นไฟล์ที่ใช้โปรแกรม Proteus เวอร์ชั่น 8.6 เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าอาจเปิดไม่ได้

สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย © โดยครูประภาส สุวรรณเพชร

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อเป็นวิทยาทาน


หากพบเจอข้อผิดพลาดใด ๆ ในหนังสือเล่มนี้

กรุณาแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

จักเป็นพระคุณอย่างสูง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป


หนังสือเล่มนี้จัดไว้สำหรับการพิมพ์สองด้านหน้ากระดาษ


ครูประภาส สุวรรณเพชร

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคเทคนิคชัยภูมิ

www.praphas.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.