ผู้เขียน หัวข้อ: งานครั้งที่ 10 การแสดงผลรูปภาพบนจอ OLED(SSD1306) 128x64  (อ่าน 10121 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 704
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
การแสดงผลรูปภาพบนจอ OLED 128x64
การแสดงผลภาพนี้จะต้องมีไลบรารีแสดงผลจอ OLED ก่อนซึ่งขั้นตอนการติดตั้งอยู่ในงานครั้งที่ 9 (คลิกที่นี่) โดยงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลด้วยรูปภาพบนจอ OLED ขนาด 128x64 แบบโมโนโครม(สีเดียว) จำเป็นต้องเตรียมรูปภาพที่มีคุณสมบัติที่จะแสดงผลได้ ซึ่งภาพที่จะแสดงผลได้จะต้องเป็นภาพขาวดำเป็น ฺBitmap และมีขนาดไม่เกิน 128x64 พิกเซล มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. เตรียมรูปโดยทำการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออก ใช้เครื่องมือวาดเส้นทำการวาดสีขาวลงในบริเวณที่ไม่ต้องการ

ผลที่ได้


2. ปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ (ปรับดูให้เหมาะสม)


3. ปรับสีภาพเป็นขาวดำโดยเข้าเมนูดังรูป


4. ทำการปรับค่าให้ได้รูปตามต้องการ


5. แต่งเติมภาพให้สมบูรณ์ (ใช้เครื่องมือวาดภาดลงสีขาว/ดำ ตามจุดที่ต้องการ)


ุ6. ตัดภาพเอาเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ


7. ปรับโหมดภาพเป็น Grayscale


8. ปรับโหมดภาพเป็น Bitmap


9. แก้ขนาดภาพ

ให้มีความสูงไม่เกิน 64


10. บันทึกไฟล์เป็น BMP


11. หากต้องการกลับภาพเป็นตรงข้ามให้ทำการ Invert ดังรูป


ดาวน์โหลดโปรแกรมเปลี่ยนภาพเป็นรหัส LCD Assistant
http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/

12. เปิดไฟล์ที่ต้องการทำการตั้งค่า
   -1 เลือก Horizontal สำหรับจอที่ใช้ชิพ T6963C, SED1335 (จอที่ใช้ทดลองนี้)
   -2 ตั้งค่าขนาด จะต้องตั้งค่าให้มีค่าที่ 8 หารลงตัว (ใส่ค่าเพิ่มจากขนาดของภาพได้)
   -3 ชื่อตัวแปรที่ต้องการ


13. บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการโดยใส่สกุลเป็น txt


14 เปิดไฟล์ที่ได้จากของ 12 คัดลอกเฉพาะตัวแปรเก็บภาพ


15. เปิดไฟล์โปรแกรมแสดงผลภาพ แล้ววางตัวแปรหลังคำสั่งประกาศค่าหัวโปรแกรม โดยเพิ่มคำว่า PROGMEM เพื่อให้เก็บค่าลงในหน่วยความจำเก็บโปรแกรมดังรูป


16. แก้ค่าตัวแปรที่แสดงผลเป็นตัวแปรที่ได้ดำเนินการจากข้อ 14


วงจรที่ใช้ทดลอง
กรณีใช้บอร์ดรุ่น NodeMCU

กรณีใช้บอร์ดรุ่น WeMos D1 mini


17. ผลการรัน


18. หากใช้ภาพที่กลับเป็นตรงข้าม (invert) ให้เปิดไฟล์แล้วสร้างรหัสใหม่


ตัวอย่างโปรแกรม
โค๊ด: [Select]
#include <Wire.h> 
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 OLED(-1);

const unsigned char logo [] PROGMEM = {
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x8F, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x02, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x03, 0x01, 0x7F, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFE, 0x06, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFC, 0x01, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x10, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFC, 0x01, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xF8, 0x00, 0x27, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xF8, 0x0E, 0xCF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xF0, 0x24, 0x1F, 0xF0, 0x3F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xF0, 0x10, 0xEF, 0xFF, 0x9E, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xF8, 0x20, 0x1F, 0xFC, 0x7D, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xF8, 0x68, 0x0F, 0xE6, 0x7C, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xF8, 0x10, 0x0F, 0xFF, 0xFC, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xF8, 0x90, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFC, 0x77, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x7F, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFC, 0x7B, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x75, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFE, 0x3D, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFE, 0x39, 0xFF, 0xFF, 0xE4, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF6, 0x7F, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0x8F, 0x7F, 0xFF, 0x99, 0x7F, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xC7, 0x7F, 0xFF, 0x80, 0x7F, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xC7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC6, 0xE1, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x01, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xFF, 0xC0, 0x03, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x07, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0x3F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x9B, 0xDF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x8E, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xF8, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xF8, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFE, 0x27, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8
};

int x=0;
void setup() {
  OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  OLED.clearDisplay();
  OLED.drawBitmap(0,0,logo,64,64,1); //0,0 is x,y coordinates and 64,64 is image size
  OLED.setTextColor(WHITE,BLACK);   //Text is white ,background is black
  OLED.setTextSize(1);
  OLED.setCursor(68, 10);
  OLED.print("KruPraphas");
  OLED.setCursor(68, 20);
  OLED.print("Suwanphet");   
  OLED.display();

}
void loop(){
  OLED.setCursor(70,40);
  OLED.setTextSize(2); 
  OLED.println(x,DEC);
  OLED.display();
  delay(250);
  x++;
}

ผลการรัน


ตัวอย่างต้นแบบภาพ


แก้ใขค่าและขนาดให้ 8 หารลงตัว (เฉพาะในส่วนที่ไม่ลงตัว)


ตัวอย่างโปรแกรม
โค๊ด: [Select]
#include <Wire.h> 
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 OLED(-1);

const unsigned char logo [] PROGMEM = {
0x7C, 0xF9, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0xB5, 0xF8, 0xC9, 0xDB, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF9, 0xF8, 0x68, 0x5D, 0xD0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x6B, 0x35, 0xF8, 0xE9, 0xDB, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0B, 0xEF, 0xF5, 0xF8, 0x6C, 0x6F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7F, 0xF7, 0x34,
0xF8, 0xE8, 0xED, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFE, 0xFF, 0xFD, 0xF8, 0x68, 0x6F,
0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBF, 0xE2, 0xDF, 0x74, 0xF8, 0xE8, 0xAF, 0xDF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0x9F, 0xFE, 0xF4, 0xF8, 0xB8, 0x6B, 0xFA, 0xBF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x02,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF6, 0xF8, 0xE0, 0xAF, 0xF4, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x0D, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x7C, 0xD8, 0xBC, 0xAF, 0xF1, 0x23, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x17, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF4, 0xF8, 0xF0,
0x5B, 0xCA, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xBC, 0xD8, 0xB8, 0xAF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0x2F, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xF6, 0xD8, 0xF0, 0x6B, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00,
0x3F, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0x37, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x3F, 0x8F, 0xE7,
0xFF, 0xF6, 0xD8, 0xF8, 0xEB, 0xDB, 0xF3, 0xED, 0xF8, 0x00, 0x76, 0x07, 0xCF, 0xFF, 0xFC, 0xE8,
0xDC, 0x3F, 0xE5, 0xFB, 0x78, 0x4C, 0x00, 0x11, 0x40, 0x1F, 0xBB, 0xB5, 0x68, 0xF8, 0xA7, 0x80,
0x61, 0xF1, 0x80, 0x00, 0x60, 0x02, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0xE8, 0xDC, 0x3B, 0xE0, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x09, 0x07, 0x5B, 0xDA, 0x68, 0xFC, 0x77, 0x80, 0x4E, 0xAA, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16,
0x5A, 0xD7, 0xF5, 0xE8, 0xEE, 0x1B, 0xC0, 0x21, 0x50, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x04, 0x3D, 0xDE,
0x68, 0xFC, 0x57, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDF, 0xF5, 0x68, 0xFE, 0x1B,
0xC0, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2D, 0xDE, 0x60, 0xFC, 0x7B, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5D, 0xF4, 0xF0, 0xFE, 0x0B, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x4F, 0xEF, 0x30, 0xFF, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36,
0xFA, 0x68, 0xFF, 0x1B, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xED, 0xB0, 0xFF,
0x2F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0xFA, 0x70, 0xFF, 0x1B, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2F, 0xFF, 0x70, 0xFF, 0x5F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF4, 0x50, 0x7F, 0x95, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0xFF, 0x70, 0xFF, 0xBF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0xDA, 0x70,
0xFF, 0x8D, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0xFF, 0x30, 0xFF, 0xBF, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x37, 0xEA, 0xB0, 0x7F, 0xCF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFE, 0xB0, 0xFF, 0xBF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x17, 0xFE, 0xB0, 0x7F, 0xCF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4F, 0xFF,
0xB0, 0xFF, 0xDF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x2B, 0xFA, 0xA8, 0xBF, 0xFF,
0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x97, 0xFF, 0x70, 0xFF, 0xDF, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x2F, 0xFE, 0xA8, 0x5F, 0xEF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54,
0x00, 0x00, 0x53, 0xFB, 0x60, 0xBF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7C, 0x00, 0x00, 0xAF,
0xFE, 0xC8, 0xDF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x5B, 0xFF, 0x68, 0xBF,
0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0xF0, 0x00, 0x01, 0x5B, 0xFD, 0xC8, 0xCF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x00, 0xDF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xAF, 0xFE, 0xF8, 0xDF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x02, 0x5D, 0xFF, 0xD8, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x00, 0x00,
0xAF, 0xFD, 0xD8, 0xEF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x02, 0xBF, 0xFF, 0xB8,
0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x57, 0xFF, 0xB8, 0x7F, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xBF, 0xFE, 0xF8, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xA0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6F, 0xFF, 0x78, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
0x10, 0xBF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xA0, 0x00, 0x01, 0x00, 0x5F, 0xFF, 0x01, 0x6F, 0xFF,
0x78, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xC8, 0x01, 0x7F, 0xF5, 0xFF, 0xF4, 0x04, 0xBF, 0xFE, 0xF8, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xB0, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01, 0x5F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFA, 0x80, 0x15, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF4, 0x00, 0x2A, 0x85, 0x05,
0x60, 0x02, 0xFF, 0xFD, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x80, 0x05, 0xBF,
0xF7, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF4, 0x00, 0x0A, 0x02, 0xAA, 0x80, 0x0A, 0xFF, 0xF7, 0xF8, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xF9, 0x00, 0x05, 0x11, 0x5E, 0x00, 0x27, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFC,
0x00, 0x05, 0xEA, 0xFD, 0x00, 0x15, 0xFF, 0xEF, 0xF8, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x7F,
0xD0, 0x00, 0x2F, 0xFF, 0xEF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x40, 0x00, 0xB7, 0x74, 0x00, 0x13,
0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x80, 0x00, 0x08, 0x80, 0x00, 0x2F, 0xFF, 0xFF, 0xF8
};
void setup() {
  OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  OLED.clearDisplay();
  OLED.drawBitmap(0,0,logo,104,64,1); //0,0 is x,y coordinates and 104,64 is image size
  OLED.display();
}
void loop(){
  delay(250);
}

ผลการรัน


โปรแกรมแปลงภาพเป็นรหัส "LCD Image Converter"
ดาวน์โหลดได้ที่http://www.riuson.com/lcd-image-converter
โปรแกรมนี้ให้ผลลัพธ์ของภาพตรงกับภาพต้นแบบ การใช้งานมีดังนี้

1. เปิดไฟล์ภาพด้วยเมนู Open เมื่อเปิดภาพแล้วสามารถซูมภาพเพื่อดูรายละเอียดได้(1) และดูขนาดของภาพได้(2)


2. เข้าเมนูแปลงไฟล์ภาพดังรูป


3. คลิกเลือกชนิดจอภาพที่ต้องการแปลงในที่นี้เป็นจอโมโนโครม คลิกดูผลการแปลง


4. สามารถคัดลอกรหัสภาพไปใช้งานได้เลย


5. หรือทำการแปลงเป็นไฟล์ .c แล้วเปิดไฟล์เพื่อเอาข้อมูลไปใช้ก็ได้เช่นกัน


6. ผลการรัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2017, 11:34:31 AM โดย admin »