กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
    การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งาน EasyEDA ในการออกแบบ PCB อีกครั้ง หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 25, 26 ,27
ตอนที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=420.0
ตอนที่ 2 Footprint https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=421.0
ตอนที่ 3 การค้นหาอุปกรณ์ https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=422.0

โจทย์การออกแบบ
    - ออกแบบลายวงจรพิมพ์วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบที่ใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวขับ LED โดยให้มีขนาดของแผ่นลายวงจรพิมพ์ไม่เกิน 1.5 ตารางนิ้ว ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่เป็นดังนี้
     * ขนาด 1000x1000mil = 1 ตารางนี้ว
     * ขนาด 1100x1100mil = 1.21 ตารางนี้ว
     * ขนาด 1200x1200mil = 1.44 ตารางนี้ว
     * ขนาด 1000x1500mil = 1.5 ตารางนี้ว


1. โจทย์การออกแบบในครั้งนี้เป็นวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ดังรูป
วงจรประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
    - ตัวต้านทานขนาด 1/4W
    - ตัวเก็บประจุที่มีค่าเท่ากับ 100uF 16V เมื่อทำการตรวจสอบจากเวปไซต์ขายอะไหล่พบว่าตัวเก็บประจุค่านี้มีขนาดระยะขา 2.5mm ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3mm
    - LED มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm
    - ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC547
    - ขั้วต่อไฟเลี้ยงใช้เป็นจุดต่อสายแทนการใช้ Terminal Block


2. คลิก New Project เพื่อสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่3. ตั้งชื่อโปรเจคไฟล์


ขั้นตอนการหาอุปกรณ์

4. เลือกตัวต้านทานขนาด AXIAL-0.4 เนื่องจากใช้ตัวต้านทานขนาด 1/4w


5. ผู้ออกแบบสามารถค้นหา LED จากเมนู Library ก็ได้ หรือจะใช้อุปกรณ์ที่โปรแกรมมีมาให้โดยเลือกที่เมนู Commonly Library (ตัวอย่างการออกแบบ EasyEDA ตอนที่ 4)


6. ค้นหาทรานซิสเตอร์ BC547 โดยดำเนินการดังรูป (สามารถเลือกรายการที่ Out of Stock ได้หากผู้ออกแบบทำการจัดหาทรานซิสเตอร์จากแหล่งอื่นในการประกอบวงจร)


7. การค้นหาอุปกรณ์ที่เป็นตัวเก็บประจุทำได้ดังรูป ให้คลิกรายการฟิลเตอร์ตามค่าตัวเก็นประจุที่ต้องการ เช่น 100uF 16v ระยะขา 2.5mm เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3mm


8. ค้นหาจุดต่อที่เป็น WirePAD ดำเนินการดังรูป (เนื่องจากจุดต่อไม่ใช่อุปกรณ์จึงค้นหาจากเวปขายอุปกรณ์ไม่เจอ แต่มีผู้ออกแบบแชร์ให้ใช้งานโดยต้องคลิกที่ User Contributed)


9. กรณีที่ไม่ต้องการค้นหาตัวเก็นประจุจากเวปจำหน่าย สามารถเลือกใช้จากรายการอุปกรณ์ที่โปรแกรมมีให้ใช้งานโดยเลือกที่เมนู Commonly Library


10. วางอุปกรณ์ครบทุกตัว


11. ในงานครั้งนี้ตัวทรานซิสเตอร์จะต้องกลับด้าน สามารถทำได้ดังรูป (คลิกที่ตัวทรานซิสเตอร์ก่อน)


12. แก้ไขชื่อจุดต่อไฟเลี้ยงทำได้โดยการดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์ชื่อใหม่


13. แก้ไขชื่อจุดต่อกราวด์


14. ลายสายไฟเชื่อมต่อวงจรจนครบสมบูรณ์


15. ทำการบันทึกไฟล์ แล้วคลิกปุ่มเพื่อสร้างไฟล์ PCB ดังรูป


16. ผลไฟล์ PCB ที่ได้


17. หากต้องการดูผลที่เป็น 3D สามารุทดสอบดูได้ว่าอุปกรณ์มีตัวใดที่ไม่มีโมเดล 3D หากผู้ใช้งานต้องการอุปกรณ์ที่มีโมเดล 3D สามารถดำเนินการได้ 2 กรณีคือ
     - ค้นหาอุปกรณ์ตัวใหม่เบอร์เดิมที่มีโมเดล 3D
     - แก้ไขตัวอุปกรณ์ในหน้าต่าง PCB โดยคลิกที่รายการ 3D เพื่อค้นหาโมเดล 3D ที่เข้ากันได้


18. กำหนดขนาดเริ่มต้นการออกแบบ


19. ปรับขนาดขอบ PCB ให้ได้ตามโจทย์กำหนด


20. วางรูยึด PCB พร้อมแก้ไขขนาดรูให้ได้ 3.2mm เพื่อให้สามารถใช้สกรู M3 ในการยึด PCB ได้


21. ลากอุปกรณ์แต่ละตัววางในขอบเขตของ PCB ให้เหมาะสมตามต้องการ แล้วเดินลายทองแดงให้ครบ


22. คลิกที่ 2D เพื่อดูผลหากสั่งผลิต PCB จะเป็นลักษณะใด


23. คลิกที่ 3D เพื่อดูผลแบบ 3 มิติ เพื่อดูความเหมาะสมในการจัดวางอุปกรณ์


2
    การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งาน EasyEDA ในการออกแบบ PCB อีกครั้ง หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 25, 26 ,27
ตอนที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=420.0
ตอนที่ 2 Footprint https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=421.0
ตอนที่ 3 การค้นหาอุปกรณ์ https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=422.0

โจทย์การออกแบบ
    - ออกแบบลายวงจรพิมพ์วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ไอซี 555 โดยให้มีขนาดของแผ่นลายวงจรพิมพ์ไม่เกิน 1.5 ตารางนิ้ว ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่เป็นดังนี้
     * ขนาด 1000x1000mil = 1 ตารางนี้ว
     * ขนาด 1100x1100mil = 1.21 ตารางนี้ว
     * ขนาด 1200x1200mil = 1.44 ตารางนี้ว
     * ขนาด 1000x1500mil = 1.5 ตารางนี้ว


ขั้นตอนการหาอุปกรณ์
1. โจทย์การออกแบบในครั้งนี้เป็นวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ที่ใช้ไอซีไทเมอร์ 555 เป็นตัวควบคุมการทำงานดังรูป
วงจรประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
    - ตัวต้านทานขนาด 1/4W
    - ตัวเก็บประจุที่มีค่าเท่ากับ 100uF 16V เมื่อทำการตรวจสอบจากเวปไซต์ขายอะไหล่พบว่าตัวเก็บประจุค่านี้มีขนาดระยะขา 2.5mm ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3mm
    - LED มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm
    - ไอซี LM555 ตัวถังตีนตะขาบ (DIP-8)
    - ขั้วต่อไฟเลี้ยงที่เป็น Terminal Block เมื่อทำการตรวจสอบจากเวปไซต์ขายอะไหล่พบว่าที่มีขายจะมีขนาดระยะขา 5mm


2. สร้างโปรเจคงานใหม่พร้อมตั้งชื่อโปรเจคไฟล์


3. หาตัวต้านทาน 1/4W ซึ่งจากรูปจะต้องเป็น Axial-0.4

คลิกเลือกตัวต้านทานจาก Commonly Library


4. หาตัวเก็บประจุที่มีขั้วและมีขนาดระยะขา 2.5mm และเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3mm จาก Commonly Library


5. หาตัว LED ขนาด 3 mm จาก Commonly Library


6. หาขั้วต่อสาย (Terminal Block) แบบ 2 ขั้วที่มีระยะขา 5mm จาก Commonly Library


7. คลิกที่ Library พิมพ์ค้นหาไอซีด้วยคำว่า LM555 ให้เลือกรายการที่มีคำว่า DIP-8 ในหัวข้อ Footprint แล้วกดวาง


8. ทำการบันทึกไฟล์แล้วคลิกสร้างไฟล์ PCB เพื่อเช็คขนาดของอุปกรณ์


9. ทำการเช็คขนาดของอุปกรณ์ ควรเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ให้จุดต่อขาของอุปกรณ์ (PAD) อยู่ตรงจุดตัดของเส้นกริดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบระยะขาของอุปกรณ์


10. หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีโมเดล 3D หรือไม่ให้คลิกที่ 3D แล้วสังเกตผล


ขั้นตอนการออกแบบ
11. คลิกกลับมาหน้าต่างวาดวงจร ทำการวาดวงจรให้เสร็จ


12. บันทึกไฟล์แล้วคลิก update pcb


13. ปรับขนาดของ PCB ให้ได้ตามโจทย์กำหนด แล้วเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้ามาในขอบเขต PCB พร้อมจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสม


14. ดำเนินการเดินลายทองแดงให้เสร็จสิ้น เมื่อต้องการดูผลการออกแบบ 3 มิติให้คลิกที่ 3D


15. กรณีที่จำเป็นต้องเดินสายผ่านจุดขาที่แคบเช่นระหว่างขาไอซีสามารถทำได้ดังนี้
    - ปรับขนาด PAD ให้เป็นวงรีโดยลดด้านที่ลายทองแดงว่าผ่าน และเพิ่มขนาดของ PAD อีกด้านหนึ่งแทน
    - ลดขนาดของลายทองแดงบริเวณจุดผ่านให้เล็กกว่าปกติ

3
การค้นหาอุปกรณ์ก่อนการออกแบบ
   ก่อนที่จะดำเนินการออกแบบผู้ออกแบบจะต้องสำรวจอุปกรณ์ก่อนการออกแบบมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง 2 อย่างหลัก ๆ คือ
- อุปกรณ์ในวงจรแต่ละตัวมีจำหน่ายหรือเปล่าเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการทำแผ่นวงจรพิมพ์เสร็จแล้วหาอุปกรณ์มาลงวงจรไม่ได้
- อุปรณ์แต่ละตัวที่สำรวจแล้วมีแผนที่จะจัดหามาใช้ในวงจรมีขนาดตัวถัง (Footprint) เป็นอย่างไร
การสำรวจในที่นี้จะดูจากเวปไซต์ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ www.es.co.th

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาอุปกรณ์ว่ามีขายหรือไม่ก่อนลงมือออกแบบ
1. ตัวอย่าง ออกแบบวงจรแหล่งจ่าย ดังรูป


2. เข้าเวปไซต์ www.es.co.th ค้นหาคอนเน็คเตอร์จุดต่อไฟเข้า/ออกวงจร ใช้ชื่อว่า Terminal Blocks วิธีการเข้าดังรูป


3. เลือกการกรองเป็น 2 ขาและขนาดระหว่างขา 5.0 mm


4. ดูว่าที่มีจำนวนในสต็อกมากสุด และดูว่าตัวที่ต้องการมีรูปร่างตามต้องการหรือไม่


5. ค้นหาไดโอดบริดจ์ เข้าดังรูป


6. เลือกเป็น 1.5A และเป็นแบบมีขาเสียบลง PCB


7. ดูจำนวนสต็อกสินค้าว่ามีมากพอที่จะสั่งซื้อหรือไม่


8. ค้นหาตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์


9. ระบุค่าต่าง ๆ ตามต้องการดังรูป


10. เลือกดูตัวที่ต้องการ และต้องมีสินค้าในสต็อกมากพอ


11. คลิกเข้าไปดูว่าขนาดของตัวถังเป็นเท่าใด


12. อุปกรณ์ที่มีเบอร์สามารพิมพ์ค้นหาได้ เช่นไอซี 7812 ดังรูป


13. เลือกดูเบอร์ตามต้องการ


14. ค้นหาตัวเก็บประจุแบบ Film


15. ใส่ค่าที่ต้องการค้นหา เช่น 0.1uF 63V แบบเสียบลง PCB ดังรูป


16. ดูรูปและจำนวนในสต็อก


ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย EasyEDA
ผู้ออกแบบจะใช้วิธีการเข้าถึง EasyEDA ทางใดก็ได้ตามถนัดไม่ว่าจะเข้าด้วยบราวเซอร์หรือเปิดจากโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องผลการออกแบบมีค่าเดียวกัน

17. คลิก New Project


18. ตั้งชื่อโปรเจคไฟล์ตามต้องการ


19. ค้นหาอุปกรณ์โดคลิกที่ Library (ปุ่มด้านซ้าย) เลือกหาจาก LCSC Electronics ซึ่งเป็นเวปไซต์ขายอุปกรณ์ที่ผูกกับตัวโปรแกรมแต่เป็นเวปไซต์ที่อยู่ต่างประเทศอาจไม่สะดวกในการสั่งซื้อสำหรับผู้ออกแบบหลายท่าน ขั้นตอนนี้ค้นหาขั้วต่อไฟเข้า/ออก คลิกค้นหาดังรูป


20. เลือก Screw terminal และขนาดขา 5mm เมื่อพบอุปกรณ์ในรายการที่ต้องการให้คลิกวางได้เลย


21. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


22. ค้นหาไดโอดบริดจ์ 1.5A ดังรูป


23. เลื่อนหารูปร่างตัวถังที่ต้องการ ที่เป็นรูปร่างเดียวกันที่หาจากเวป www.es.co.th (เพราะเราจะสั่งมาประกอบจากเวปนี้)


24. ค้นหาตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ขนาด 2200uF 25V ระยะขา 5mm ดังรูป


25. เมื่อกดวางจะปรากฏหน้าต่าง


26. ค้นหาไอซี 7812 โดยการพิมพ์ค้นหา เลือกตัวถัง TO-220 เมื่อเจออุปกรณ์ที่มีรูปร่างเดียวกับที่จะจัดหามากลงปริ้นให้กดวาง


27. จะปรากฏหน้าต่าง


28. ค้นหาตัวเก็บประจุ 100nF ดังรูป


29. เลื่อนหาอุปกรณ์ที่มีรูปร่างเดียวกับตัวที่ต้องการ


30. จะปรากฏหน้าต่างหลังจากการกดวาง


31. ให้คลิกสร้าง PCB เพื่อตรวจสอบตัวถังอุปกรณ์ที่เลือกไว้


32. วัดระยะของตัวถังว่าตรงตามต้องการหรือไม่


33. หากต้องการแสดงผล 3D เพื่อดูว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีโมเดลแสดงหรือไม่ให้คลิกที่ปุ่ม 3D


34. ในที่นี้จะเห็นว่าตัวเก็บประจุ 2200uF ไม่มีโมเดลแสดงผล


35. ทดลองกลับไปหาตัวเก็บประจุค่าเดียวกันในรายการอื่นแทน


36. ข้อสังเกตว่าอุปกรณ์ใดที่มีโมเดล 3D จะมีเส้นสีฟ้าปรากฏบนตัวถังดังรูป


37. คลิกบันทึกไฟล์ แล้วอัพเดต PCB ดูผล 3D อีกครั้ง


38. จัดวางอุปกรร์แต่ละตัวและวางกราวด์ตามตำแหน่งที่สะดวกในการลากสายเชื่อมต่อดังรูป


39. เชื่อต่อสายวงจรดังรูป


40. บันทึกไฟล์แลัวอัพเดต PCB


41. คลิก Apply Changes เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง


42. ตั้งค่าก่อนการออกแบบ


43. จัดวางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ควรให้ขาอุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ตรงจุดตัดของกริด)


44. วางจุดยึดวงจรพร้อมกำหนดค่ารูให้มีขนาด 3.2mm เพื่อที่จะใช้กับสกรู M3 ได้ (ก่อนดำเนินการให้แก้เป็นหน่วย mm ก่อน)


45. ตั้งกฏหารออกแบบ


46. วงจรเป็นวงจรจ่ายกำลังให้ใช้ลายขนาด 25mil ระยะชิด 15mil (ก่อนดำเนินการให้แก้เป็นหน่วย mil ก่อน)


47. สั่งออกแบบอัตโนมัติ


48. กรณีต้องการออกแบบ PCB หน้าเดียวโดยให้มีลายทองแดงเฉพาะด้านล่างให้กำหนดดังรูป


49. ผลที่ได้


50. หากผลการออกแบบอัตโนมัติไม่ถูกใจสามารถคลิกที่ลายแล้วลบออกแล้วเดินใหม่ด้วยตนเองได้


51. ทำการถมลายโดยใช้เครื่องมือดังรูป


52. ผลของการถม (เว้นที่ไว้บ้างสำหรับวางข้อความ)


53. ใส่ข้อความลงบนลายวงจรหน้าลายทองแดง


54. ผลที่ได้


55. ทดลองดูภาพแบบ 3D ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่


56. กรณีที่ต้องการทำแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตนเองซึ่งอาจเป็นเทคนิค Toner Transfer จำเป็นต้องพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สามารถสั่งให้ส่งออกเป็นไฟล์ pdf เพื่อใช้พิมพ์ได้มีขั้นตอนดังรุป


57. กำหนดเลเยอร์เฉพาะที่เป็นลายทองแดงเท่านั้นดังรูป


58. ผลที่ได้


59. สำหรับกรณีที่ต้องการส่งไฟล์ให้โรงงานผลิต PCB จำเป็นต้องเป็นไฟล์ Gerber สามารถดำเนินการได้ดังรูป


60. คลิกสร้างไฟล์


61. นำไฟล์ที่ได้ไปทดสอบดูผลจากเวปไซต์แสดงผลไฟล์ Gerber สามารถค้นหาเวปไซต์โดยใช้คำค้นหาว่า Gerber viewer และเมื่อส่งไฟล์จะแสดงผลด้านบนดังรูป


62. เมื่อคลิกดูด้านล่างจะได้ดังรูป


5
    การออกแบบวงจรพิมพ์ (PCB) ผู้ออกแบบจะต้องรู้ขนาดของตัวอุปกรณ์ในแต่ละตัวก่อนการดำเนินการออกแบบเนื่องจากผังวงจรที่ใช้ในการออกแบบมีอุปกรณ์หลายชนิดที่จเป็นต้องรู้ขนาดก่อนซึ่งส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าแต่ไม่มีเบอร์เช่นตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีเฉพาะค่าเพียงอย่างเดียวผู้ใช้งานจะต้องรู้ว่าเมื่อใช้งานจริงจะต้องใช้งานที่มีขนาดตัวถังเท่าใด (อุปกรณ์ที่มีเบอร์เวลาค้นหาจะได้ขนาดตัวถังมาด้วย) บทความนี้จะยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่โปรแกรม EasyEDA มีมาให้แล้วตัวอย่างเช่น
1. ตัวต้านทาน ในความเป็นจริงมีขนาดหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัตต์ของตัวนั้น ๆ  จากรูปเป็นตัวต้านทานที่มีขา


2. ขนาดของตัวต้านทานเมื่อดัดขาพร้อมประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์จะมีชื่อตัวถังที่มีตัวเลขระบุในหน่วย inch เช่น Axial-0.4 หมายถึงระยะขาห่างกัน 0.4inch หรือ 400 mil


3. ในโปรแกรม EasyEDA จะมีให้เลือกใช้ดังรูป


4. เมื่อวางแล้วทดสอบวัดระยะในหน่วย mil จะได้ดังรูป


5. ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์ (แบบมีขั้ว)


6. ขนาดของระยะระหว่างขา (F) จะมีหน่วยเป็น mm


7. เมื่อไปค้นหาในเวปไซต์จำหน่ายอุปกรณ์จะมีระบุขนาดให้ไว้แต่ขนาดที่ระบุจะมีหน่วยเป็น mm สามารถเอาค่าดังกล่าวมาใช้ออกแบบได้


8. ในโปรแกรม EasyEDA จะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวเก็บประจุแบบมีขั้วให้เลือกใช้ โดยชื่อจะมีค่าระบุของขนาดตัวเส้นผ่าศูนย์กลางใช้อักษร D และขนาดระยะห่างระหว่างขาใช้อักษร F


9. เมื่อเอาไปใช้งานจริงระยะขาจะตรงกับค่าการวัดที่เป็น mil ดังรูป


10. ตัวต้านทานที่เป็น SMD


11. เบอร์ของตัวถังจะเป็นตัวบ่งบอกถึงขนาดโดยจะใช้หน่วยการวัดเป็น inch ดังรูป


12. ในโปรแกรม EasyEDA จะมีอุปกรณ์ตัวต้านทานที่เป็น SMD ดังรูป


13. ตัวเก็บประจุแบบ SMD


14. ขนาดของตัวเก็บประจุจะมีลักษณะเช่นเดียวกับตัวต้านทาน SMD กล่าวคือเบอร์ตัวถังจะสอดคล้องกับขนาดตัวดังรูป


15. ในโปรแกรม EasyEDA จะมีอุปกรณ์ตัวเก็บประจุที่เป็น SMD ดังรูป


16. ตัวถังที่อยู่ในกลุ่มของทรานซิสเตอร์จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังรูป


17. ตัวถังที่อยู่ในกลุ่มของไดโอดบริดจ์จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังรูป

7
การใช้งานโปรแกรมออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย EasyEDA [ออกแบบลายวงจรพิมพ์ครั้งที่ 1 (FullWaveReg.)]
EasyEDA เป็นเครื่องมือสำหรับงานด้าน Electronic Design Automation (EDA) ที่ใช้ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB  (สามารถจำลองวงจรได้ด้วย แต่งานที่โดดเด่นกว่าคือออกแบบลายวงจรพิมพ์) EasyEDA ทำงานแบบออนไลน์ นั่นก็หมายความว่าขณะที่ออกแบบนั้นจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมผ่านทางโปรแกรมเปิดดูเวปเช่น google chrome, Microsoft Edge หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้เปิดเวป และยังสามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมใช้งานมาติดตั้งบนเครื่องเพื่อทำงานได้เช่นกัน
  การใช้งาน โปรแกรม EasyEDA ดำเนินการดังนี้
1. เข้าเวปไซต์ https://easyeda.com จะปรากฏดังรูป


2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน ให้ดำเนินการสมัครโดยคลิกที่ Register


3. เริ่มเข้าใช้งานโดยคลิกที่ EasyEDA Designer


4. คลิกที่ Std Edition (สำหรับการใช้งานฟรี)


5. หน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านโปรแกรมเปิดเวปไซต์


6. กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการโปรแกรมทำงานที่ไม่ใช่โปรแกรมเปิดดูเวป สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้โดยคลิกที่ Desktop Client


7. เปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าตาเดียวกันกับตอนเปิดจากโปรแกรมเปิดเวป
   -เริ่มการใช้งานโดยการสร้างโปรเจคงานใหม่ คลิกที่ New Project หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก New Project


8. ตั้งชื่อโปรเจคงานในช่อง Title:


9. ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกสารสำหรับวาดวงจรดังรูป


10. อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรมจัดให้มีอุปกรณ์พื้นฐานที่มักใช้บ่อยสามารถคลิกได้ที่เมนูด้านข้างชื่อ Commonly Library


11. แต่ละตัวโปรแกรมมีให้เลือกใช้หลากหลายตัวถัง ซึ่งสามารถคลิกเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการได้


12. กรณีที่หาใน Commonly Library แล้วไม่มีสามารถคลิกที่ปุ่ม Library เพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้


13. ตัวอย่างงานครั้งนี้เป็นวงจรเรียงกระแสแบบรรักษาระดับแรงดันด้วยไอซี ขนาดตัวถังระยะห่างของตำแหน่งขาอุปกรณ์ (Foot Print) แต่ละตัวผู้ใช้งานจะต้องรู้ว่าจะใช้ตัวถังขนาดเท่าใดซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลจากเวปไซต์จำหน่ายอุปกรณ์หรือดูจากดาต้าชีพ


14. เทอร์มินอลสำหรับต่อสายเข้าและออกวงจรเลือกใช้แบบ 2 ขา มีระยะห่างระหว่างจุดต่อ 5.00 mm
https://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000500667


15. ไดโอดเลือกใช้ 1N4007 เนื่องจากมีขนาดเดียวกับ 1N4001 ของวงจร
https://www.es.co.th/detail.asp?Prod=002901662


16. ตัวเก็บประจุ 2200uF
https://www.es.co.th/detail.asp?Prod=082500181
    (1) คลิก Library
    (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
    (3) คลิกที่ JLCPCB Assemmbled เนื่องจากค้นพบมากกว่า 999 รายการ
    (4) ดูรายละเอียดระยะของตัวถังให้ตรงตามวงจรกำหนดคือ ระยะขา Pitch=5.00mm ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter=13mm
    (5) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)
    (6) คลิก place เพื่อวางอุปกรณ์


17. ตัวเก็บประจุ 100nF
https://www.es.co.th/detail.asp?Prod=019800338
    (1) คลิก Library
    (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
    (3) คลิกที่ JLCPCB Assemmbled เนื่องจากค้นพบมากกว่า 999 รายการ
    (4) ดูรายละเอียดระยะของตัวถังให้ตรงตามวงจรกำหนดคือ ระยะขา Pitch=5.00mm ตัวถังกว้าง Width=2.5mm ยาว Length=7.2mm
    (5) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)
    (6) คลิก place เพื่อวางอุปกรณ์


18. ไอซี L7812
https://www.es.co.th/detail.asp?Prod=008304969
    (1) คลิก Library
    (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
    (3) คลิกที่ JLCPCB Assemmbled เนื่องจากค้นพบมากกว่า 999 รายการ
    (4) หารายการที่มีคำว่า L7812 หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถังตามต้องการคือ TO-220-3
    (5) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)
    (6) คลิก place เพื่อวางอุปกรณ์


19. เมื่อวางครบจะเป็นดังรูป


20. คลิกที่ปุ่ม Convert Schematic to PCB ดังรูป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวถัง


21. คลิก Apply


22. ตรวจสอบความถูกต้องของระยะห่างของขาอุปกรณ์แต่ละตัวและขนาดของตัวถัง หากต้องการดูว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีโมเดล 3 มิติหรือไม่ให้คลิกที่ 3D


23. ผลที่ได้ (กรณีอุปกรณ์ตัวใดไม่มีโมเดล 3 มิติสามารถเลือกอุปกรณ์ตัวใหม่ หรือค้นหาโมเดล 3 มิติตัวอื่นมาวางทับได้)


24. กรณีที่ต้องการเอาอุปกรณ์แต่ละตัวมาเก็บไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งถัดไปโดยไม่ต้องไปค้นหาอีกสามาถทำได้โดยการ Clone ดังรูป


25. ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ Clone มา เพื่อให้แสดงในรายการของตนเอง (My Libraries)


26. เมื่อดูในไลบรารี่ของผู้ใช้งานจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ทำการ Clone เก็บเข้ามา
    (1) คลิกที่ี Work Space
    (2) คลิกที่ My Libraries->All จะเห็นรายการอุปกรณ์ (3)


27. ดำเนินการต่อวงจร
    - ย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม
    - เพิ่มอุปกรณ์ให้ครบ สามารถใช้การคัดลอกและวางอุปกรณ์ที่เหมือนกันที่เคยวางมาก่อนหน้านี้แล้ว
    - วางกราวด์ เลือกจากปุ่มกราวด์ (1)
    - ลากสายเชื่อมต่อวงจร เริ่มจากคลิกที่เครื่องมือเชื่อมต่อสายแล้วคลิกที่ขาอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน (2)


28. เมื่อต่อวงจรเสร็จ ให้ทำการบันทึกไฟล์ (SAVE) แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม Convert Schematic to PCB


29. จะได้ไฟล์ที่มีอุปกรณ์ที่แสดงเป็นรูปตัวถัง (Foot Print) พร้อมสาย Net ที่แสดงว่าขาแต่ละอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อตัวไหนบ้าง


30. ตั้งค่าหน่วยการแสดงผลและค่ากริดดังรูป


31. ดำเนินการดังนี้
    - ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม (ที่คิดว่าการเดินลายทองแดงไม่ยาก)
    - วางรูยึด PCB


32. แก้ไขขนาดของรูยึด PCB
    (1) แก้หน่วยวัดเป็น mm เนื่องจากรูยึด PCB จะมีขนาดรู 3.2 mm เพื่อใช้กับสกรู M3
    (2) คลิกที่รูยึด PCB ที่ได้วางไว้
    (3) แก้ไขรูยึด Hole(D) =3.2mm ดังรูป


33. ตั้งกฎการออกแบบ


34. ตั้งขนาดเส้นลายทองแดง 25mil และระยะชิดที่ 15mil (ต้องตั้งหน่วยวัดเป็น mil ก่อนดำเนินการ)


35. สั่งงานให้ออกแบบเดินลายอัตโนมัติ Auto Route...


36. แก้ไขให้ออกแบบลายเดินลายเฉพาะลายปริ้นด้านล่างเท่านั้น (กรณีที่ต้องการเฉพาะด้านล่าง)


37. ผลที่ได้


38. สามารถแก้ไขลายหากเดินลายอัตโนมัติไม่สวยงาม โดยลบเส้นลายเดิมออกแล้วเดินเส้นใหม่แทน ใช้เครื่องมือเดินเส้นลายทองแดงดังรูป


39. สามารถปิดการมองเห็นเลเยอร์แสดงตัวถังด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ พร้อมตั้งค่ากริดและขนาดลายทองแดงให้เหมาะสมกับการเดินลายด้วยมือ


40. ผลของการปรับแต่ง


41. ถมลายให้มีขนาดลายทองแดงใหญ่ขึ้นในส่วนที่มีการแสไหลปริมาณมาก โดยใช้เครื่องมือเดินพื้นทึบ Solid Region แล้วเดินรอบเส้นที่ต้องการถมให้ใหญ่ขึ้น


42. ใส่ข้อความกำกับลงบนลายทองแดง


43. ผลที่ได้


44. ทดลองแสดงผล 3 มิติ


45. สร้างไฟล์ pdf เพื่อนำไปผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ต่อไป มีขั้นตอนดังรูป


46. เลือกเลเยอร์ที่เป็นลายทองแดงดังรูป


47. ผลของไฟล์ pdf พร้อมนำไปใช้งาน


กรณีที่ต้องารส่งไฟล์เข้าโรงงานผลิต (Gerber)
48. ทดสอบการแสดงผลของแผ่น PCB เมื่อส่งโรงงานว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ คลิกที่ 2D


49. ผลที่ได้ หากต้องการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ดำเนินการ


50. สามารถทดสอบการเปลี่ยนสี PCB ว่าสีใดเหมาะสมก่อนสั่งผลิต


51. คลิกเมนูเพื่อสร้างไฟล์ Gerber ดังรูป


52. ขั้นตอนนี้โปรแกรมจะให้บันทึกไฟล์ Gerber เป็นไฟล์ zip ลงเครื่องหรือจะสั่งผลิตในเวปไซต์ที่ระบุ
    - ให้ผู้ใช้เลือกที่บันทึกลงไดร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้


53. หาเวปไซต์ทดสอบไฟล์ Gerber


54. ส่งไฟล์ Gerber ที่บันทึกไว้ไปยังเวปไซต์แล้วดูผล (หากเกิดข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขในโปรแกรมออกแบบ)


55. คลิกดูลายวงจรด้านล่างว่าตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่

8
   ST-Link เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการอัพโหลดโค้ดลงชิพ STM32 ซึ่งบอร์ด STM32 Blue pill ที่ใช้ทดลองถึงแม้ว่าจะมีพอร์ตที่เชื่อมต่อ USB ติดตั้งไว้ที่บอร์ดแล้วก็ตาม แต่บอร์ดไม่สามารถโปรแกรมตัวเองได้ (ในครั้งแรก) ST-Link เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้งานการอัพโหลดนี้

1. หน้าตาของ ST-Link V2


2. เข้าไปดาวน์โหลดไดร์เวอร์สำหรับ ST-Link ได้โดยตรงจากเวปไซต์
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html

กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1D9hBr2g7WYXLAJaAebsvV_3DxgUcFcg9/view?usp=sharing

3. ดำเนินการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วรันไฟล์ dpinst_amd64.exe เพื่อทำการติดตั้งและดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น (เหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป)

เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง


4. ทำการเชื่อมต่อสายจาก ST-Link เข้ากับบอร์ด STM32 โดยมีขาต่อดังรูป แล้วเสียบโมดูล ST-Link เข้าคอมพิวเตอร์
โค๊ด: [Select]
STLink <----> STM32 Blue Pill
  3.3V <------> 3.3V
  GND <-------> GND
  SWIO <------> IO
  SWCLK <-----> CLK5. ทำการตรวจสอบผลการติดตั้งโดยเข้าไปที่ Device Manager


6. STLink จะปรากฏดังรูป (ไม่ได้อยู่ในหมวด Ports)


7. เปิดไฟล์ตัวอย่าง (ไฟกระพริบ LED ที่อยู่บนบอร์ด STM32 Blue Pill) ดังรูป


8. เลือกบอร์ด STM32 ให้ตรงกับที่ใช้งาน (ตัวอย่างนี้เป็นบอร์ดที่ใช้ชิพ STM32F103C6T6)


9. เลือก Upload methode เป็น STLink

*ไม่ต้องเลือก Port เนื่องจาก STLink ไม่ได้สื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม

10. คลิกอัพโหลด สักงเกตผลการอัพโหลดและผลของไฟกระพริบของ LED บนบอร์ด STM32 Blue Pill


9
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (STM32 Arduino Compatible) / EP1 [STM32 Arduino IDE Getting Started] เตรียมโปรแกรม Arduino IDE
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ พฤษภาคม 11, 2022, 03:59:59 PM »
    บทความนี้เป็นศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอื่นที่บอร์ดราคาถูกและมีขายในไทยหาซื้อง่าย เริ่มด้วย EP1 เป็นการเตรียมโปรแกรมไว้สำหรับเขียนโค้ด เลือกใช้ ArduinoIDE เนื่องจากส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับการใช้โปรแกรมตัวนี้ ไม่ว่าจะเขียนกับ ArduinoUNO, ArduinoNano, ESP8266, NodeMCU, WeMOS D1 mini, ESP32 DOIT DevKit
    STM32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลหนึ่งผลิตโดยบริษัท STMicroelectronics มีหน่วยประมวลผล ARM® Cortex®-M processor 32-bit ในไลน์การผลิตมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามลักษณะการใช้งาน สำหรับบทความการทดลองในชุดนี้จะใช้บอร์ด STM32 Blue Pill ในประเทศไทยสามารถหาซื้อได้จะมี 2 รุ่นคือรุ่นที่ใช้ซีพียู  STM32F103C8T6 และ STM32F103C6T6
 
1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล STM32 ARM® Cortex®-M processor 32-bit  รุ่นที่ใช้ศึกษาในที่นี้จะเป็นรุ่น STM32F1


2. รุ่นย่อยของ STM32F1 จะเป็นรุ่น STM32F103 มีคุณสมบัติต่างจากรุ่นอื่นดังรูป


3. บอร์ด STM32 Blue Pill ในประเทศไทยสามารถหาซื้อได้จะมี 2 รุ่นคือรุ่นที่ใช้ซีพียู  STM32F103C8T6 และ STM32F103C6T6 มีขนาดของหน่วยความจำแฟลชและแรมต่างกันดังรูป


4. เบอร์ของซีพียู  STM32F103C8T6 แต่ละตัวอักษรจะมีความหมายดังนี้


5. คุณสมบัติของซีพียู  STM32F103C8T6 และ STM32F103CBT6 มีความแตกต่างกันที่ขนาดของหน่วยความจำแฟลชโดยที่ซีพียู  STM32F103C8T6 จะมีขนาดหน่วยความจำแฟลช 64Kbyte ส่วน STM32F103CBT6 จะมีขนาด 128Kbyte


6.คุณสมบัติของซีพียู  STM32F103C4T6 และ STM32F103C6T6 มีความแตกต่างกันที่ขนาดของหน่วยความจำแฟลชโดยที่ซีพียู  STM32F103C4T6 จะมีขนาดหน่วยความจำแฟลช 16Kbyte ส่วน STM32F103C6T6 จะมีขนาด 32Kbyte


7. รูปร่างหน้าตาของบอร์ด STM32 Blue Pill


8. อาจมีความแต่ต่างอยู่บ้างในบางรุ่น ข้อสำคัญเบอร์ซีพียูต่างกันแต่บอร์ดเหมือนกันต้องสังเกตที่เบอร์บนตัวชิพไมโครคอนโทรลเลอร์


การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เพื่อใช้เขียนโปรแกรมลงชิพ STM32
9. เข้าเวปไซต์ https://www.arduino.cc/en/software เลือกไฟล์ติดตั้งโปรแกรมในที่นี้เลือกชนิดไฟล์ที่เป็นไฟล์ zip


10. คลิกดังรูปทำการดาวน์โหลดไฟล์


11. แตกไฟล์ไว้ในไดร์ C:


12. เข้าในโฟลเดอร์และรันไฟล์โปรแกรม arduino.exe


13. เข้าเมนูตั้งค่าดังรูป


14. ขั้นตอนนี้ทำ 2 อย่างในครั้งเดียว
    14.1 ตั้งค่าโปรแกรมให้แสดงหมายเลขบรรทัดเมื่อเขียนโค้ดและแสดงผลเมื่อมีการคอมไพล์หรืออัพโหลดโดยติ๊กเครื่องหมายถูกตามหมายเลข 1,2,3
    14.2 ใส่ลิงค์เพื่อใช้ในการเพิ่มบอร์ด STM32 โดยการคัดลอกลิงค์ข้างล่างนี้ สามารถเกิดได้  2 กรณีคือ
           - กรณีที่ในช่องว่างอยู่ไม่มีลิงค์อะไรอยู่เดิมให้วางได้เลยลงในช่องหมายเลข 4
           - กรณีที่ในช่องไม่ว่างให้คลิกหมายเลข 5
โค๊ด: [Select]
http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json


15. กรณีที่ในช่องไม่ว่างให้คลิกหมายเลข 5 จากขั้นตอนข้างต้นจะปรากฏหน้าต่างให้กดเอ็นเตอร์ท้ายลิงค์เดิมเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่แล้ววางลิงค์ที่คัดลอกมา
โค๊ด: [Select]
http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json


16. เพิ่มบอร์ด STM32 โดยคลิกตามรูป


17. พิมพ์ในช่องค้นหาด้วยคำว่า stm31f1 จะปรากฏรายการดังรูปแล้วคลิก Install


18. รอจนกระทั้งติดตั้งเสร็จ


19. กรณีที่ทดลองด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ STM32F103C8T6 ให้เลือกดังรูป


20. จากการเลือกข้างบนจะต้องเลือกเบอร์ STM32F103C8T6 อีกเมนูหนึ่งดังรูป


21. กรณีที่ทดลองด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ STM32F103C6T6 ให้เลือกดังรูป


22. เปิดโปรแกรมตัวอย่างไฟกระพริบเพื่อทดลองคอมไพล์


23. ทำการคอมไพล์โดยคลิกที่ 1 สังเกตผลการคอมไพล์ 210

ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์


มุมมองด้านข้าง


จุดติดตั้งใช้งานจอ LCD 16x2 แบบธรรมดา


จุดติดตั้งใช้งานจอ LCD 16x2 แบบ i2c สามารถเสียบเข้ากับชุดวงจรทดลองได้โดยตรง


มุมมองด้านข้างของจุดเสียบคอนเน็กเตอร์จอ LCD 16x2 แบบ i2c


มุมมองด้านบนของจุดติดตั้งจอ LCD 16x2 แบบ i2c  จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับจอ OLED สามารถใช้งานได้พร้อมกัน


จุดติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 8 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์ MAX7219


จุดติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์ TM1637 และ HT16K33(i2c)


เมื่อติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์ TM1637 จะต้องบัดกรี PinHeade ที่เป็นขาตรง ทั้ง 2 ข้างของโมดูล


เมื่อติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์  HT16K33(i2c) จะต้องบัดกรี PinHeade ที่เป็นขาตรง
หน้า: [1] 2 3 ... 10