ผู้เขียน หัวข้อ: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53  (อ่าน 13496 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ออกแบบและทำปริ้นด้วยเทคนิค Toner Transfer อัตราคะแนนมี 3 แบบ (แบ่งตามจำนวนขั้นตอนกระบวนการสร้าง)
-ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน
-ออกแบบลายวงจรโดยการคัดลอกลายปริ้นจากต้นแบบจนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  10 คะแนน
-ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

วิธีการทำปริ้นสามารถทบทวนได้จากเวปของครู
http://www.praphas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:-toner-transfer&catid=36:2008-11-04-15-15-34&Itemid=53
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2010, 02:23:53 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:40:34 PM »
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายอาทิตย์  แก้วเมืองกลาง


นายศุภชัย  พุทชาลี


นายสุรศักดิ์  อยู่เย็น


นางสาวจินตนา  ยาตรี


นายชัยกมล  โยตา


นายธีรวุฒิ  สมัตถะ


นายนิธิพัฒน์  วนัสบดีกุล


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2010, 09:57:00 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:41:49 PM »
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายพจน์  มาตเริง


นายภาสกร  ขจรนาม


นางสาววราภรณ์  กองตัน


นายวรุฒ  โฉมหาญ


นายอนุชา  ทิพย์ห้วยหว้า


นายอนุชิต  มาตรสงคราม


นางสาวศิราณี  ระวิพันธ์


นายชำนาญ  บุญค้ำ


นายวรพจน์


นายองอาจ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2010, 09:59:43 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:42:56 PM »
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

นายสิรภพ  หมีคำ


นายสุรศักดิ์  อิ่มสุข


นายเอกชัย  บุตรศรี


นายกฤษณ์  กาณารักษ์


นายธีรวัฒน์  อาจกล้า


นางสาวนฤมล  ขานพิมาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2010, 10:02:25 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:43:50 PM »
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

นางสาวมุกระวี  เชื้อจำรูญ


นายวันชัย  ทองลาด


นายวิรัตน์  หวะสุวรรณ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2010, 10:04:48 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:45:14 PM »
-ออกแบบลายวงจรโดยการคัดลอกลายปริ้นจากต้นแบบจนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  10 คะแนน

นายธนัชชา  อายุวัฒน์


นายวิษณุ  คำภาพันธ์


นายประสิทธิ์  อังคณิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2010, 09:52:30 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:33:12 PM »
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

นายเกรียงไกร  สิงห์อังคารนนท์


นายเกรียงศักดิ์  สิงห์อังคารนนท์


นางสาวขวัญลัดดา  หาขุนทด


นางสาวจรุนันท์  พักเย็น


นายจักรวาล  ใจปิติ


นายฉัตรชัย  บุญมี


นายชาญณรงค์  สิมาชัย


นายณัฐวัฒน์  เกิดสีทอง


นายเทพกร  ยวงทอง


นายธีรพงศ์  ต่อสกุล


นางสาวนันทนา  เพ็ญสวัสดิ์


นายประสาน  แจ้งไพร


นายพิสิฐ  โคระวี


นายพุทธวงษ์  วงษ์นรา


นางสาวรุ่งนภา  เดชชัยภูมิ


นายเริงฤทธิ์  สนิท


นายวสันต์  จันโสภา


admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:44:02 PM »
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายณัฐวุฒิ  ปุริธัมเม


นายบดินทร์  ดอนเสนา

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 09:44:03 PM »
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายวัฒนา  งอกนาวัง


นายอนุชิต  สถิตค่าย


นายอภิเชษฐ์  ชนะชัย

 
นายเอกลักษณ์  เสมา


นางสาวขวัญหญิง  เพียรหาผล


นายชัชวาลย์  ถูกชัยภูมิ


นายณัฐพงษ์  นิลแก้ว


นายธิกรไกร  ยุคะจร


นายปิยพงษ์  มีไผ่งอ


นายปิยะณัฐ  พันธ์กิ่ง


นายเมธี  ไชยบาล


นายวิชิต  ขุนอ่อน

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 706
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 09:48:27 PM »
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน


นายโกวิท  อ้อนชัยภูมิ


นายคมกริช  รัตนรงค์


นายไชยา  ฦาชา


นางสาวพรชนก  ปรมะ